Ruszył nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

21.05.2022

 
- Najlepszą i najskuteczniejszą odpowiedzią na zagrożenia jest wzmocnienie polskich sił zbrojnych. Dlatego też zdecydowaliśmy o tym, aby rozpocząć kampanię dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - podkreślał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas pikniku wojskowego, jaki odbył się w Kraśniku. Szef MON zainaugurował akcję rekrutacyjną do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz wziął udział w przysiędze wojskowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ministrowi towarzyszył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
- Wejście w życie ustawy o obronie Ojczyzny to bardzo ważne wydarzenie dla polskich sił zbrojnych. Wszyscy doskonale wiemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, zdajemy sobie sprawę z zagrożeń. Te zagrożenia są realne - Rosja zaatakowała Ukrainę, za naszą granicą toczy się wojna. Najlepszą i najskuteczniejszą odpowiedzią na zagrożenia jest wzmocnienie polskich sił zbrojnych. Dlatego też zdecydowaliśmy o tym, aby rozpocząć kampanię dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – mówił minister obrony narodowej. - Naszym celem jest to, by Wojsko Polskie liczyło 300 tysięcy żołnierzy, w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych, oraz by jak najwięcej osób było przeszkolonych. Chcemy też, żeby jak najszersze było grono rezerwistów, ludzi, którzy wiedzą, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, którzy potrafią posługiwać się bronią. Ustawa o obronie Ojczyzny stworzyła mechanizm, który umożliwi zrealizowanie tego celu – dodał Mariusz Błaszczak.
 
Z tej okazji, w 32 miejscowościach w całej Polsce, w tym w Kraśniku, odbyły się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”. Stworzyły one możliwość uzyskania informacji o dobrowolnej służbie zasadniczej oraz innych rodzajach służby w wojsku, zapoznania się ze sprzętem wojskowym, a także aplikowania do służby w Wojsku Polskim. Nie zabrakło także licznych atrakcji dla dzieci i dorosłych.
 
Podczas pikniku minister Mariusz Błaszczak wręczył karty powołania ochotnikom, którzy zdecydowali się na służbę w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Kandydaci rozpoczną 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednej z jednostek wojskowych, a następnie 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne. Po ukończeniu dobrowolnej służby będą mogli aplikować w szeregi WOT, rezerwy aktywnej lub do zawodowej służby wojskowej.
 
- Przygotowaliśmy w tym roku 15 tysięcy miejsc dla ochotników w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. W przyszłym roku będzie ich dużo więcej. Każdy ochotnik otrzyma uposażenie w wysokości 4560 zł netto, będzie miał pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, otrzyma także możliwość rozwoju zawodowego. Dziś rozpoczynamy kampanie dotyczące dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Robimy to wszystko dlatego, aby Polska była bezpieczna. Wojsko Polskie jest i będzie jeszcze silniejsze i liczniejsze – podkreślał szef MON.
 
Tego samego dnia w Kraśniku, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wspólnie m.in. z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej gen. broni Wiesławem Kukułą, dowódcą 2 LBOT płk. Tadeuszem Nastarowiczem i wojewodą lubelskim Lechem Sprawką, uczestniczył w przysiędze wojskowej żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 43. ochotników.
 
- To już 40 przysięga wojskowa 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Bardzo dziękuję za tę decyzję, którą podjęliście. Decyzję o wstąpieniu do WOT. To bardzo ważne dla Polski i dla naszego bezpieczeństwa, dla Lubelszczyzny, ale i całego naszego kraju. Niedawno miałem okazję obserwować międzynarodowe ćwiczenia z udziałem żołnierzy polskich i wojsk sojuszniczych, ale także żołnierze WOT. Był to ważny element budujący zdolności obronne naszej Ojczyzny - mówił Mariusz Błaszczak.
 
Podczas uroczystości, minister obrony narodowej wręczył odznaczenia państwowe i resortowe: medale srebrne za długoletnią służbę oraz srebrne i brązowe medale za zasługi dla obronności kraju, a także wyróżnienia okolicznościowe i odznakę pamiątkową dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.
 
Szef MON podkreślił, że żołnierze WOT są „zawsze gotowi zawsze blisko”, jesteśmy z nich dumni. Pokazali swoją sprawność, determinację i zaangażowanie w obronę Ojczyzny podczas skutecznych akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych, kiedy wspierali cywilną służbę zdrowia podczas pandemii SARS-CoV-2, czy kiedy od wielu miesięcy wspierają wojska operacyjne i Straż Graniczną w ochronie granicy polsko-białoruskiej, a także udzielają pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Ponadto, osoby wstępujące do WOT doskonale znają Lubelszczyznę, ale też niosą do innych przesłanie, że warto przystąpić do Wojska Polskiego – dodał.
 
- To wyjątkowy dzień wspólnoty żołnierzy i pracowników zjednoczonych jedną misją: "zawsze gotowi, zawsze blisko". Możemy śmiało patrzeć w przyszłość, widząc jak wiele już razem osiągnęliśmy: szkolenia, rozwój, walka z pandemią i kryzysem migracyjnym, a także wspieranie lokalnej społeczności, dają powody do optymizmu - mówił dowódca 2 LBOT płk Tadeusz Nastarowicz. 
 
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora sformowana została w 2016 roku. Terytorialsi z 2 Brygady udowodnili swoją niezawodność m.in. w czasie likwidacji skutków nawałnic, które nawiedziły kilka gmin Lubelszczyzny w 2019 roku. 2 Lubelska Brygada OT brała udział w akcjach poszukiwawczych, mając do dyspozycji nowoczesny sprzęt. Żołnierze tej brygady biorą regularnie udział w ćwiczeniach z wojskami operacyjnymi zarówno o charakterze krajowym, jak i sojuszniczym.