Ruszył nabór wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2020

29.07.2019

Wojewoda lubelski ogłosił nabór wniosków na dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Gminy i powiaty mają czas, aby złożyć wniosek do 26 sierpnia 2019 r.
 
W edycji 2020 znalazła się kwota ponad 258 mln zł do rozdysponowania na budowę, przebudowę czy remont dróg gminnych i powiatowych. Dofinansowane z Funduszu mogą być zadania powiatowe i zadania gminne, których realizacja rozpoczyna się w 2020 roku. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków Funduszu na jedno zadanie wynosi 30 mln zł. W ramach realizacji wyżej wymienionych zadań, mogą być dofinansowane zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie skrzyżowań z innymi drogami publicznymi.
 
O dofinansowanie z Funduszu  mogą ubiegać się samorządy gminne i powiatowe, za wyjątkiem prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody. W naborze na 2020 roku gmina może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż dwóch zadań. Miasto na prawach powiatu oraz powiat mogą ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż trzech zadań. 
 
Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę BIP LUW w Lublinie
 
#wojewoda #Czarnek #lubelskie #drogi #fundusz #2020 #Lublin