Ruszyła nowa edycja programu Maluch+. Wnioski można składać do 13 listopada

23.10.2019

Do 13 listopada 2019 r. samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „MALUCH+” 2020. Przyznane środki finansowe pozwolą na dofinansowanie tworzenia oraz funkcjonowania miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Na realizację zadań związanych z programem w 2020 roku przeznaczono 400 mln zł.
 
- Systematycznie poprawia się sytuacja z dostępnością miejsc opieki nad maluchami. Jeszcze w 2015 roku wskaźnik użłobkowienia w Polsce wynosił 12,4 proc. a według naszej prognozy w 2019 roku wskaźnik ten wzrośnie do prawie  25 proc. Chcemy żeby żłobków i klubów dziecięcych przybywało coraz więcej. Zachęcamy władze samorządowe do przystąpienia do kolejnej edycji programu „MALUCH+” – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.
 
Karta informacyjna 
 
Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.
 
Dofinansowanie można otrzymać na:
 

  • Moduł 1a – utworzenie nowych miejsc opieki i zapewnienie ich funkcjonowania, a także na samo tworzenie miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (wszystkie wymienione warunki musza być spełnione)
  • Moduł 1b – dofinansowanie zadań realizowanych na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1)   funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł
2)   nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł

  • Moduł 2 – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu
  • Moduł 3 – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki dla podmiotów prywatnych. O dofinansowanie do tworzenia miejsc mogą się ubiegać:

1.)osoby fizyczne, w tym pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami
2.) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy i współpracujące z nimi podmioty
 
W modułach 1 i 2 przewidywane jest wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających specjalnej opieki.
 
Oferty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP do właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
 
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 29 stycznia 2020 roku dla wszystkich modułów.
 
Informacje dotyczące programu Maluch+ dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch
 
                                                                                              ***
 
W 2018 roku w całej Polsce w ramach programu „MALUCH+” w 688 instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3. utworzono łącznie 16,3 tys. miejsc. W samym województwie lubelskim w 21 instytucjach utworzono 656 nowych miejsc. Resort szacuje, że w województwie lubelskim do końca 2019 roku, w 29 placówkach utworzonych zostanie 1,1 tys. miejsc opieki.