Ruszył nowy nabór wniosków na dopłaty do przewozów autobusowych

13.11.2019

Od dzisiaj (13 listopada), do 29 listopada br., można składać wnioski o objęcie dopłatą w roku 2020 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 
Ze środków Funduszu do rozdysponowania na dopłaty zadań dotyczących przewozów autobusowych w roku bieżącym w województwie lubelskim znalazła się kwota  66 360 613,11 zł.
 
Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.
 
Środki Funduszu przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dopłatę do ceny usługi.
 
Dopłata ustalona została w kwocie nie wyższej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 
Uwaga! Linie komunikacyjne objęte wnioskiem nie mogą dotyczyć przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej.
 
Od 2 do 13 grudnia br. powinno nastąpić rozpatrywanie wniosków o objęcie w 2020 roku dopłatą, w tym, dokonanie ewentualnych korekt wniosków złożonych przez organizatorów. W dniach 16 do 20 grudnia br. powinno nastąpić ogłoszenie wyników naboru oraz zawarcie z organizatorami umów o dopłatę. W dniach od 23 do 30 grudnia 2019 organizatorzy publicznego transportu zbiorowego będą mieli możliwość zawierania umów z operatorami, co pozwoli na uruchomienie przewozów zaplanowanych na 2020 rok z wykorzystaniem środków Funduszu już z początkiem stycznia 2020 roku.
 
Wniosek o objęcie dopłatą w roku 2020 z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz inne informacje dotyczące Funduszu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/fundusz-edycja-2020/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-objecie-doplata-w-roku-2020-z-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych-o-charakterze-uzytecznosci-publicznej.html
 
Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej weszła w życie w dniu 18 lipca 2019 r.