Ruszyły przygotowania do obchodów Święta Niepodległości

10.10.2017

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w Województwie Lubelskim, któremu przewodniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. 
 
Podczas spotkania odbyła się dyskusja na temat przygotowywanej treści odezwy na tegoroczne Święto Niepodległości, a także omówiono kwestie dotyczące programu obchodów i rozdysponowania zadań dla poszczególnych współorganizoatorów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń Komitetu Honorowego, obchody, tak jak w poprzedniach latach, odbędą się prawdopodobnie na Placu Zamkowym w Lublinie.
 
W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Posłów i Senatorów RP, przedstawiciele Marszałka Województwa, przedstawiciele miast z Lubelszczyzny, przedatwiciele duchowieństwa, przedstawiciele organizacji kombatanckich i słuzb mundurowych, przedstawiciele Lubelskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, Kuratorium Oświaty i Narodowego Banku Polskiego Oddział w Lublinie.