Rząd wynegocjował 9,3 mln euro na walkę z ASF

20.09.2017

Wczoraj podczas emitowanego na żywo w TVP Lublin magazynu reporterskiego Zdarzenia, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk poinformował o przekazaniu przez Komisję Europejską kwoty 9,3 mln euro na walkę z Afrykańskim Pomorem Świń. Ministerstwo Rolnictwa i rząd premier Beaty Szydło od dawna zabiegał o pomoc w unijnych strukturach na walkę z tą chorobą. Pomoc trafi przede wszystkim do małych gospodarstw, które najbardziej ucierpiały z powodu ASF. Obecnie rolnikom wypłacane są odszkodowania za wybijane pogłowie trzody chlewnej i rekompensaty z tytułu zaprzestania produkcji.
 
W miejscowości Husinka w powiecie bialskim, gdzie ten groźny dla zwierząt wirus najbardziej się rozprzestrzenił i gdzie rolnicy z tego powodu odnoszą duże straty spotkali się hodowcy, przedstawiciele władz i służb weterynaryjnych, by rozmawiać o tym problemie i szukać skutecznego rozwiązania. Spotkanie odbyło się w ramach programu telewizyjnego, uczestniczył w nim także wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
- Naszym głównym celem walki z ASF jest wyeliminowanie tej choroby nie tylko z tych terenów, ale z terenu całej Polski. Należy podkreślić, że m. in. w dniu dzisiejszym - i to jest bardzo świeża informacja - po raz pierwszy Komisja Europejska dzięki zabiegom Ministerstwa Rolnictwa i rządu pani premier Beaty Szydło przekazała na walkę z ASF 9,3 mln euro. Ta pomoc skierowana jest do gospodarstw, które produkują do 50 sztuk trzody chlewnej. O taką pomoc zabiegaliśmy, o taką pomoc zwracali się bardzo często rolnicy, bo w wyniku tej choroby najbardziej ucierpiały małe gospodarstwa – poinformował rolników wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Opieszałość i brak skutecznych działań zarzucał stronie rządowej obecny na spotkaniu marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Rolnicy podnosili że najbardziej skutecznym sposobem wyeliminowania choroby jest odstrzał znacznej części populacji dzików, marszałek zarzucił brak odpowiednich działań w tym zakresie.
 
Do kwestii odstrzału dzików na terenach objętych chorobą odniósł się wicewojewoda lubelski który przypomniał decyzje podejmowane przez rząd PO – PSL. - Chciałbym przedstawić dokument podpisany przez ówczesnego wiceministra rolnictwa pana Nalewajko z rządu PSL – PO, który w odpowiedzi na oświadczenie parlamentarzystów stwierdził, że absolutnie nie można wybijać dzików gdyż, jak napisał, mogłoby to doprowadzić do nasilonej migracji tych zwierząt z terytorium państw trzecich, w tym z Białorusi. To, że dziki nie były wybijane przez okres do końca 2015 roku to jest właśnie zasługa tej postawy rządu PO - PSL– podkreślił wicewojewoda i zaznaczył, że obecnie uruchomiony jest plan odstrzału tych zwierząt na terenach objętych ASF, który jest konsekwentnie realizowany.
 
-  Jest założenie, które liczymy, że zostanie zrealizowane i do końca listopada br. występowanie dzika na terenach gdzie stwierdzono ASF zostanie ograniczone do 0,1 sztuki na km kwadratowy – zapewnił wicewojewoda Gmitruczuk. 
 
                                                                                 ***
 
Do programu pomocowego UE kwalifikować się będą producenci, którzy otrzymają nakaz zaprzestania produkcji świń i którzy:

  • w dniu wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń posiadali gospodarstwo na obszarze wymienionym w decyzji Komisji 2014/709/UE zmienionej decyzją 2017/1481/UE;
  • w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. posiadali średnio nie więcej niż 50 świń i w dniu kontroli, która doprowadziła do wydania decyzji nakazującej zaprzestanie produkcji wieprzowiny, posiadali co najmniej jedną świnię;
  • świnie opuściły gospodarstwo w czasie wyznaczonym przez odpowiednie władze, nie później niż 120 dni od wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń;
  • złożyli wnioski w czasie wyznaczonym przez Polskę;
  • nie otrzymali do tych samych strat lub tych samych świń pomocy państwa, środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych.

 
Zaproponowane stawki pomocy to 33 EUR (około 141 PLN) za sztukę prosięcia do 20 kg oraz 52 EUR (około 222 PLN) za sztukę w przypadku innych świń.
 
Maksymalna liczba świń kwalifikujących się do pomocy: 10 000 prosiąt oraz 171 654 inne świnie. Łączny budżet to 9,3 mln EUR. Polska jest upoważniona do przyznania na tych samych warunkach pomocy w wysokości do 100% pomocy unijnej.
 
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską publikacja rozporządzenia jest przewidywana do połowy września 2017 r. Aktualnie trwają prace nad przepisami krajowymi mającymi na celu wdrożenie rozporządzenia Komisji.
 
Żródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi