Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Ruszył nabór wniosków

27.07.2020

 

Zgodnie z uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca br. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach puli 6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, od dnia 27 lipca rozpoczął się nabór wniosków, w którym gminy i powiaty mogą starać się o wsparcie na wydatki inwestycyjne. Na województwo lubelskie do podziału przypadnie 435.727.877 zł.

 

Wnioski należy składać do Wojewody do 10 sierpnia br., który do 17 sierpnia 2020 r. przekaże Prezesowi Rady Ministrów informację o kwocie wnioskowanego wsparcia, w podziale na poszczególne jednostki.

 

Dodatkowe 6 mld złotych zostanie rozdysponowane pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego w ramach co najmniej dwóch naborów, które zostaną ogłoszone do końca 2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów, gdzie wnioski będą musiały spełnić kryteria m.in. realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, kompleksowości planowanych inwestycji oraz ograniczenia emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko.

 

 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
 

Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego