Są już wytyczne dla komisji gminnych szacujących straty w rolnictwie

06.06.2019

W związku z otrzymywanymi telefonami z urzędów gmin w sprawie wytycznych dla komisji powołanych przez wojewodę, dotyczących  ogólnych zasad  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz wzorów protokołów  szacowania szkód  bez danych (z danymi) uprzejmie informujemy, że stosowna informacja została wysłana do wszystkich urzędów gmin pismem znak: ŚR-I.7160.27.2019 z dnia 24 maja br. poprzez platformę e-PUAP. Prosimy o zapoznanie się z przekazanymi informacjami.
 
Opracowanie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi wytycznych oznacza, że komisje gminne mogą już pracować i szacować ewentualne szkody. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad szacowania szkód oraz wzory protokołów znajdują się również na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w zakładce Komunikaty. 
 
https://www.lublin.uw.gov.pl/…/wytyczne-dla-komisji-powo%C5…