Są pierwsze umowy na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych

30.08.2019

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia umów  dotyczących udzielenia dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Z Funduszu będą korzystać organizatorzy publicznego transportu zbiorowego, czyli jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla, aby móc dofinansowywać nowe linie komunikacyjne utworzone na ich terenie.
 
Umowy odebrali przedstawiciele województwa lubelskiego, 9 gmin i 8 powiatów, a wręczyli je wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
- Zgodnie z przepisami zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego spoczywa na samorządach. Przez ostatnich kilkanaście lat poprzedzających rok 2018 w wielu miejscach firmy, które świadczyły usługi zwłaszcza na rzecz województwa samorządowego zostały zlikwidowane. Likwidacja PKS-ów doprowadziła do sytuacji, w której linie komunikacyjne, które wcześniej funkcjonowały, i połączenia, z których mogli korzystać mieszkańcy mniejszych i średnich  miejscowości zostały zlikwidowane. To, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, to co zrobił Sejm i Senat uchwalając stosowną ustawę, to jest wyjście do samorządów w ramach zasady pomocniczości. Chcemy wspomagać zadania dopłacając do nowych linii komunikacyjnych – mówił wojewoda Czarnek.
 
Obejrzyj video z wystąpienia wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka 
 
- Zaproponowaliśmy dopłatę do wozokilometra w wysokości do 1 złotego. Jesteśmy w pierwszej piątce spośród tych województw, które przeprowadziły ten pierwszy, wstępny etap realizacji ustawy. W ramach pierwszego etapu programu powstanie 3 300 km nowych tras komunikacyjnych w województwie lubelskim. W tym roku rząd przeznaczył na ten program 300 mln zł., w latach następnych będzie to 800 mln zł. To fundusz, którego środki nie przepadają, a każda państwa sugestia dotycząca sposobu realizacji tego programu w praktyce będzie zgłaszana rządowi. Wszystkim państwu, wójtom, burmistrzom, starostom, marszałkom, bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie w realizacji tego etapu odbudowy połączeń komunikacyjnych na terenie województwa lubelskiego– mówił wojewoda Przemysław Czarnek.
 
Środki funduszu stanowią szansę na przywrócenie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, a także pozwolą walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.
 
#drogi #fundusz #wojewoda #Czarnek #Lublin #lubelskie #umowy