Seminarium dla kierowników i zastępców Urzędu Stanu Cywilnego

05.05.2016

Nowe rozwiązania prawne i informatyczne w systemie rejestracji stanu cywilnego – to główne kwestie poruszane na rozpoczętym, dwudniowym seminarium dla kierowników i zastępców Urzędu Stanu Cywilnego województwa lubelskiego. Otwarcia seminarium w hotelu „Huzar” dokonał wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
W swoim wystąpieniu na otwarcie konferencji wicewojewoda wskazał na wiele wyzwań stojących przed kierownikami USC w związku z wprowadzoną w 2015 roku nowelizacją ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, polegającej na objęciu informatyzacją obszaru związanego z rejestracją stanu cywilnego – Cieszę się, że staracie się im skutecznie sprostać. Dzięki Państwa zaangażowaniu System Rejestrów Państwowych jest stale aktualizowany, a dzięki temu wspiera funkcjonowanie naszego państwa i uwiarygadnia rozwój e-administracji (…). Życzę by dzisiaj zdobyta i ugruntowana wiedza, pomogła Państwu sprawnie wdrożyć konieczne zmiany oraz – dzięki temu – osiągnąć oczekiwane przez nas wszystkich rezultaty. – powiedział wicewojewoda.
 
Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy i doświadczeń w zakresie stosowanej od roku aplikacji o nazwie „ŹRÓDŁO”, służącej m.in. do wglądu migracji aktów urzędowych. Ponadto tematami, które były omówione w pierwszym dniu konferencji były sprawy związane z pochodzeniem dziecka i sporządzaniem aktu urodzenia, uprawnieniami kierownika do sporządzenia aktu z urzędu i nadawania dziecku imienia oraz uznawania dziecka. Ostatnim punktem szkolenia był panel dyskusyjny, podczas którego przedstawiono doświadczenia z rocznego stosowania Prawa o aktach stanu cywilnego z 2014 r.
 
Seminarium jest okazją do wymiany doświadczeń, a także do inicjowania pozytywnych zmian, które są potrzebne, aby sprostać oczekiwaniom społeczeństwa. Wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa prywatnego międzynarodowego nowe przepisy nakładają na Urzędy Stanu Cywilnego dodatkowe obowiązki. Przed kierownikami USC stoją nowe wyzwania polegające na objęciu informatyzacją obszaru związanego z rejestracją stanu cywilnego w ramach projektu pl.ID. Projekt ten przewiduje dalsze usługi elektroniczne dla obywateli jak np. możliwość uzyskania elektronicznego dowodu osobistego oraz integracja Paszportowego Systemu Informacyjnego z Systemem Rejestrów Państwowych w celu zapewnienia dostępu do kluczowych spraw urzędowych Polakom mieszkającym za granicą. 
 
Organizatorem szkolenia jest Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Lubelski Oddział Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP, natomiast współorganizatorem jest firma TECHNIKA IT S.A., dostawca oprogramowania i usług informatycznych dla jednostek administracji samorządowej.