Sołtysi z woj. lubelskiego nagrodzeni w Przysusze

11.03.2018

W Przysusze (woj. mazowieckie) odbyły się uroczystości z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. W święcie uczestniczył premier RP Mateusz Morawiecki,  licznie zgromadzeni przedstawiciele parlamentu z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem oraz marszałkiem Stanisławem Karczewskim na czele, samorządowcy oraz przede wszystkim sołtysi, którzy do Przysuchy przybyli z całej Polski. W uroczystościach wziął udział także wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
 
Ogólnopolski Dzień Sołtysa w powiecie przysuskim rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem ordynariusza diecezji radomskiej, biskupa Henryka Tomasika, po której głos zabrał premier RP Mateusz Morawiecki.
 
– Dla nas nie ma Polski A, albo Polski B. Dla nas jest Polska od A do Z. Rozwój musi dotyczyć wszystkich obszarów – powiedział Mateusz Morawiecki.– Jeśli miałbym scharakteryzować to co nie domagało w poprzednich 25 latach w Polsce to myślę, że ogromna większość z państwa się zgodzi, że było to traktowanie obszarów wiejskich i rolnika po macoszemu – powiedział Morawiecki. Zdaniem premiera przez 15 lat po zmianach ustrojowych, do wejścia Polski do Unii Europejskiej, rolnictwo miało cały czas „pod górkę” .
 
Święto miało na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. W Polsce jest ponad 40 tysięcy sołectw. Podczas uroczystości premier Morawiecki wraz z ministrem Jurgielem wręczyli medale „Zasłużony dla rolnictwa” dla kilkudziesięciu sołtysów, w tym także z Lubelszczyzny.
 
 
Wicewojewoda pogratulował odznaczonym sołtysom z województwa lubelskiego. Zaznaczył, że jest to wielki zaszczyt uczestniczyć w tak ważnym święcie, podczas którego wyróżnieni zostali reprezentanci naszego województwa. – Dziękuję Państwu za codzienną pracę, która podczas dzisiejszych uroczystości została zauważona i doceniona – powiedział Gmitruczuk.
 
 
Jednym z elementów uświetniających Dzień Sołtysa był spot promujący Polskę oraz pokazujący piękno polskiej wsi a także występy zespołów regionalnych, które przybyły na święto. 
 
 
Funkcja sołtysa jest niezwykle istotna dla polskiej wsi. Od początku jej istnienia sołtysi stali na straży porządku oraz dbali o dynamiczny rozwój wsi i jej mieszkańców. Obecnie funkcja ta doskonale wpisuje się w strukturę organizacyjną samorządu terytorialnego. Od 1990 r.  sołtysi stanowią organ wykonawczy sołectwa, reprezentują sołectwo poza jego granicami, zwołują i prowadzą zebrania wiejskie, realizują uchwały rady gminy oraz uczestniczą w jej sesjach, posiedzeniach i komisjach.