Spółki z Grupy Azoty zacieśniają współpracę. Departament w Puławach

12.02.2018

Cztery kluczowe spółki Grupy Azoty z Kędzierzyna, Polic, Puław i Tarnowa podpisały „Umowę o współdziałaniu”. Spółki zacieśniają współpracę m.in. w obszarze handlu nawozami.
 
- Gratuluję całej Grupie Azoty na czele z prezesem zarządu dr. Wojciechem Wardackim. Cieszę się, że powstały departament będzie miał siedzibę w Puławach. Mam nadzieję, że jego funkcjonowanie przyczyni się do jeszcze większego rozwoju całej Grupy, jak i województwa lubelskiego – powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Kluczowymi celami podpisanej umowy jest pogłębienie współpracy pozwalające na działanie spółek Grupy jak jeden organizm gospodarczy. Współdziałanie spółek pozwoli na umocnienie relacji z klientami. W efekcie podpisanej umowy Grupa będzie realizowała jednolitą strategię i politykę handlową, której towarzyszyła będzie konsolidacja i koordynacja działań marketingowych pod wspólną marką.
 
Departament Korporacyjny Handlu Segmentu Agro – bo tak będzie nazywała się wspólna jednostka – będzie stanowił element struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa każdej ze spółek. Jego siedzibą będą Puławy.
 
W coraz większej liczbie obszarów Grupa Azoty dzięki konsolidacji działa, jak jedno sprawne przedsiębiorstwo. Kluczowe obszary w działalności Grupy Azoty są dziś kierowane przez managerów z całej Polski, niezależnie od siedziby spółki, w której pracują. W obszarze zakupu strategicznych surowców w większości przypadków wspólnie dokonywany jest wybór dostawców i prowadzone są negocjacje cenowe - wykorzystywany jest efekt skali, który pozwala na uzyskiwanie cen konkurencyjnych.
 
Źródło i zdjęcia: Grupa Azoty