Społeczna Rada ds. Ochrony Zdrowia z udziałem ministra Cieszyńskiego

13.09.2018

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady ds. Ochrony Zdrowia działającej przy wojewodzie lubelskim. W spotkaniu uczestniczył wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
 
Pierwsza omawiana kwestia dotyczyła badań klinicznych, które mogłyby spowodować, że szpitale, w ramach których są one prowadzone, miałyby dodatkowe źródło finansowania, a przez to możliwość szybszego i bardziej intensywnego rozwoju. Druga rzecz to kwestia modernizacji oddziału neurologicznego w Zamościu, po to by zrobić tam centrum leczenia udarów na najwyższym możliwym poziomie. Omawialiśmy też sprawy związane z dostępnością leków dla pacjentów, nie tylko tych efektywnych, ale także tych, które są najbardziej korzystne dla pacjenta i dają mu najszybszą ulgę. Czwarta poruszona podczas posiedzenia rzecz to apteki – kwestia ich skompatybilowania z SOR-ami, ale także spowodowanie, by dyżury nocne aptek w mniejszych miejscowościach i regionach rzeczywiście były przestrzegane  – powiedział po zakończeniu obrad wojewoda Przemysław Czarnek.
 
Poza wojewoda i ministrem, w posiedzeniu rady brali udział także: Marek Konieczny – prezes zarządu KO-MED, Karol Tarkowski – dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Elżbieta Starosławska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej, Ewa Wierzchowska-Cioch – ordynator Oddziału Neurologicznego, Ryszard Pankiewicz – zastępca dyrektora ds. strategii rozwoju Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu oraz Tomasz Barszcz – prezes Lubelskiej Izby Aptekarskiej.
 
Podczas posiedzenia prelegenci poruszyli tematy dotyczące innowacyjności klinicznej, programów lekowych dla seniorów, utworzenia wzorcowego ośrodka kompleksowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami neurologiczno-neurochirurgicznymi w Zamościu, a także godzin otwarcia aptek w czasie pełnienia dyżurów w dni wolne od pracy, świąteczne oraz podczas godzin nocnych.
 
Społeczna Rada ds. Ochrony Zdrowiapełni funkcję konsultacyjno-doradczą dla wojewody lubelskiego w zakresie spraw ochrony zdrowia.