Spotkania środowiska rzemieślniczego i WRTR. Wojewoda odznaczony

11.01.2020

Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, a także Cechy Lubelskie zorganizowały spotkania, podczas których członkowie środowisk mogli spotkać się, porozmawiać, przełamać opłatkiem i złożyć sobie życzenia noworoczne. Zaproszenia na spotkania przyjął wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Pierwsze z nich poprowadził przewodniczący WRTR prof. zw. dr hab. Marian Surdacki. Spotkanie uświetnił występ teatru z Nasutowa „Pierwsza wigilia w niepodległej Polsce” i teatru Pokolenie z Opola Lubelskiego „Betlejem Polskie”.
 
Stowarzyszenie WRTR powstało w 1982 roku. Jego podstawowym celem jest popularyzowanie idei małych ojczyzn i regionów, upowszechnianie wiedzy o historycznym dorobku ruchu regionalnego województwa lubelskiego, pielęgnowania tradycji regionów i wspieranie ich uczestnictwa w życiu społeczno- kulturalnym województwa w imię dobra państwa polskiego.
 
Następnie wojewoda Sprawka spotkał się ze środowiskiem rzemieślniczym miasta Lublin. Cechy Lubelskie zorganizowały spotkanie w Domu Rzemiosła, a poprowadził je przewodniczący Rady Starszych Dariusz Wójtowicz. Spotkanie było okazją do otwarcia wystawy odnowionych sztandarów "cechów lubelskich".
 
Uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego wojewoda Lech Sprawka został uhonorowany srebrnym medalem imienia Jana Kilińskiego wraz z odznaką, które uroczyście odebrał podczas sobotniego spotkania. Wyróżnienie przyznano za zasługi dla rzemiosła polskiego.
 
Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w swoich strukturach zrzesza 31 organizacji rzemieślniczych. W strukturach 25 Cechów na terenie województwa zrzeszonych jest około 2000 przedsiębiorców - rzemieślników. W zakładach tych szkoli się blisko 2,5 tys. uczniów. Oprócz Cechów w Izbie zrzeszone są dwie Spółdzielnie oraz Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP Regionu Lubelszczyzna.