Spotkanie w sprawie ASF

27.09.2016

Na kolejnym roboczym posiedzeniu w gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkał się Zespół Doradczy Wojewody Lubelskiego do spraw Zapobiegania oraz Zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na Terenie Województwa Lubelskiego.
 
Posiedzenie otworzył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Następnie głos zabrał lubelski wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski, który przedstawił aktualną sytuację dotyczącą wirusa ASF w województwie lubelskim. Wskazał, że do 26 września stwierdzono pięć ognisk afrykańskiego pomoru świń ASF u świń na terenie województwa lubelskiego, pierwsze w miejscowości Buczyce Stare (gmina Janów Podlaski), a pozostałe cztery w miejscowości Droblin (gmina Leśna Podlaska). Poinformował jednocześnie, że podjął decyzję o wybiciu wszystkich stad w miejscowości Droblin. Zrealizowanie tego działania zaplanowano do najbliższego piątku, czyli do 30 września.
 
W dalszej części spotkania przeanalizowano przebieg procesu „zdejmowania” w strefie ASF tuczników osiągających wagę optymalną do uboju, sposób funkcjonowania infolinii ASF funkcjonującej w urzędzie wojewódzkim, a także inne działania organizacyjne i informacyjne zmierzające do rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem wirusa, m.in. dotyczące funkcjonowania rejestru zwierząt.
 
Osobną uwagę poświęcono działaniom zmierzającym do zmniejszenia populacji dzika na terenie województwa, w szczególności w obszarze przygranicznym. Omówiono pozytywną rolę drugiej specustawy procedowanej właśnie w parlamencie, która m.in. pozwoli skuteczniej egzekwować od kół łowieckich akcję odstrzału.
 
***
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji wojewódzkich i rolniczych, m.in. straży pożarnej, policji a także lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Lublinie, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii, dyrektorzy Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, ODR w Końskowoli, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, komendant Państwowej Straży Łowieckiej w Lublinie dyrektorzy wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przewodniczący Zespołu ma też możliwość zapraszania do udziału w posiedzeniach, na prawach członków, przedstawicieli innych służb i inspekcji.
 
Do zadań zespołu należy monitorowanie i analizowanie sytuacji związanej z występowaniem wirusa afrykańskiego pomoru świń, przedstawianie propozycji zapobiegania wirusowi afrykańskiego pomoru świń i rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem wirusa oraz pozyskiwanie od rolników informacji o problemach z kolejnymi wystąpieniami ognisk wirusa ASF.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie wojewoda może tworzyć zespoły doradcze. Ze względu na stwierdzenie na obszarze województwa lubelskiego ognisk afrykańskiego pomoru świń, zasadne jest powołanie zespołu wspomagającego rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem ww. choroby.