Spotkanie wicewojewody z nowym dyrektorem aresztu śledczego

06.03.2018

W związku ze świętem Straży Więziennej, które odbywało się w ubiegłym miesiącu wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz zastępca dyrektora wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Iwona Chlebicka wizytowali lubelski  Areszt Śledczy.
 
Wicewojewoda podczas spotkania z kadrą kierowniczą aresztu  śledczego podziękował za pełnioną służbę oraz poświęcenie wkładane każdego dnia w pracę z osadzonymi w areszcie. -To jest prawdziwa służba. Stanowicie państwo istotny element w wielkiej układance administracyjnej - podkreślił wicewojewoda, zaznaczając jednocześnie, że to właśnie od pracowników Służby Więziennej w znacznym stopniu zależy bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju.
 
W Areszcie Śledczym wicewojewoda spotkał się z dyrektorem Okręgowej Służby Więziennej w Lublinie ppłk. Krzysztofem Stefanowskim, który podczas rozmowy przedstawił specyfikę pracy strażników. Dyrektor aresztu śledczego oprowadził przedstawicieli LUW po każdym z oddziałów oraz nakreślił działania każdego z nich. Wicewojewoda pogratulował dyrektorowi, który objął kierownictwo nad lubelską jednostką 23 lutego bieżącego roku na wniosek dyrektora generalnego Służby Więziennej.  
 
***
 
Areszt Śledczy w Lublinie jest zakładem karnym, w którym karę pozbawienia wolności odbywają tymczasowo aresztowani, odbywający karę po raz pierwszy mężczyźni oraz kobiety oraz recydywiści. Pojemność zakładu to 1070 miejsc zakwaterowania. Osadzeni odbywają kary od
 
Niezwykle ważnym elementem resocjalizującym jest praca podejmowana przez nieco ponad 60% osadzonych. Funkcjonariusze jak i pracownicy Aresztu Śledczego podejmują nieustające starania by pozyskać nowe miejsca pracy oraz  utrzymać współpracę z dotychczasowymi kontrahentami  w celu  realizacji założeń Rządowego Programu Pracy dla Więźniów. Więźniowie podejmują pracę odpłatnie oraz nieodpłatnie. Osadzeni podejmują pracę w branżach: spożywczej, stolarskiej i budowlanej oraz domach pomocy społecznej, szpitalach, szkołach, hospicjach. Grupa skazanych zatrudnionych na rzecz Straży Miejskiej Miasta Lublin porządkuje zaśmiecone ulice miasta.
 
W jednostce funkcjonuje także ośrodek diagnostyczny służący do przeprowadzania badań psychologiczno – penitencjarnych osadzonych. 
 
W Areszcie Śledczym funkcjonuje również „AKADEMIA RODZICA” program resocjalizacji  w zakresie kształtowania kompetencji społecznych i poznawczych  dla prawidłowego pełnienia roli rodzicielskiej skierowany do osadzonych mężczyzn.