Spotkanie wojewody z laureatami i finalistami olimpiad i turniejów

21.06.2022

 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka uczestniczył w spotkaniu prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka z uczniami szkół ponadpodstawowych i studentami I roku lubelskich uczelni - laureatami i finalistami olimpiad i turniejów. Łącznie, ponad 200 laureatów otrzymało dyplomy i nagrody. Uhonorowani zostali również ich opiekunowie.
 
Spotkanie odbyło się w Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uczestników uroczystości przywitała Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, która przedstawiła ogólne informacje dotyczące studentów-stypendystów oraz osiągnięć uczniów. Spotkanie uświetnił występ solistów z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie.
 
- Chciałbym zwrócić się do wszystkich, którzy są głównymi bohaterami dzisiejszej uroczystości – stypendystów, studentów oraz wszystkich laureatów olimpiad i turniejów. Szkoła ponadpodstawowa to niezmiernie ważny okres w życiu młodego człowieka. To czas, po beztrosce szkoły podstawowej, zbliżającej się dorosłości, później wybory dalszej ścieżki kształcenia i miejsca kształcenia. Są to wybory związane z przyszłym dorosłym życiem. Wszystkim chciałoby nam się, żebyście swoje dorosłe życie związali z Lublinem i województwem lubelskim – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
- Składam Wam serdeczne gratulacje z powodu tych osiągnięć, które sprawiły, że jesteście uczestnikami tej uroczystości. Życzę dalszego intelektualnego rozwoju, który pozwoli godnie żyć w przyszłości. Składam gratulacje rodzicom – macie największy współudział w sukcesie Waszych córek i synów. Składam też wielkie podziękowania dla bezpośrednich opiekunów – nauczycieli i wychowawców. Dziękuję również zespołom nauczycielskim, kadrze zarządzającej – dzięki organizacji pracy tej części dydaktyczno-wychowawczej Wasi wychowankowie osiągnęli wspaniałe sukcesy. Dziękuję władzom samorządowym Miasta Lublin za codzienną troskę w zabezpieczeniu warunków procesu kształcenia. Gratuluję pomysłu władzom Uniwersytetu Przyrodniczego - dodał wojewoda lubelski.
 
Podczas spotkania Lech Sprawka wręczył dyplomy uznania Wojewody Lubelskiego z medalem dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie i Prywatnego Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie.
 
- Chciałbym wyróżnić szkoły ponadpodstawowe, zarówno w tej grupie prowadzonej przez Miasto Lublin, jak również szkół niepublicznych, które mają największą liczbę laureatów i finalistów olimpiad i turniejów – mówił wojewoda, który przekazał dyplomy na ręce dyrektorów placówek.
 
I LO im. Stanisława Staszica zostało wyróżnione za największą liczbę laureatów oraz finalistów olimpiad i turniejów w roku szkolnym 2021/2022 w kategorii szkoła prowadzona przez Miasto, za bogatą i niezwykle wartościową ofertę edukacyjną, inspirowanie uczniów do przyswajania i pogłębiania wiedzy oraz dbałość o wszechstronny rozwój ich osobowości, wychowanie oparte na szacunku do historii, tradycji i kultury polskiej.
 
Prywatne Liceum im. Królowej Jadwigi zostało uhonorowane dyplomem za największą liczbę laureatów oraz finalistów olimpiad i turniejów w roku szkolnym 2021/2022 w kategorii szkoła niepubliczna, za inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy, dostrzeganie ich potencjału oraz rozwijanie talentów i pasji, rozbudowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.