Starosta zamojski przejmuje lotnisko w Mokrem i część budynku LUW

23.09.2019

- Starostwo Powiatowe w Zamościu przy ul. Przemysłowej ma bardzo ciężką sytuację lokalową. Delegatura Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego, jak również wszystkie inspekcje z administracji zespolonej, które podlegają choćby pośrednio wojewodzie zajmują tylko część tego obiektu. Część jesteśmy w stanie przekazać Starostwu Powiatowemu, by zdecydowanie polepszyć sytuację urzędników pracujących w starostwie i petentów – mieszkańców powiatu zamojskiego, którzy zgłaszają się do tego starostwa z różnymi sprawami – mówił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej w delegaturze LUW w Zamościu, podczas której podpisany został list intencyjny ws. przekazania części budynku delegatury LUW w Zamościu Starostwu Powiatowemu.
 
W spotkaniu uczestniczyli również poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak i starosta zamojski Stanisław Grześko. – W tym momencie podpisane jest porozumienie i trwają prace prowadzone przez komisje inwentaryzacyjne. Chodzi o to, aby zinwentaryzować całość obiektu. Efektem ma być końcowe przekazanie części współwłasności starostwu powiatowemu. Wszyscy będą mieli odpowiednią ilość pomieszczeń tu, w delegaturze. W budynku będzie trzech współwłaścicieli: Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe i NFZ, który jest w części tego budynku – dodał wojewoda lubelski.
 
Podczas spotkania poruszono też temat funkcjonowania lotniska w Mokrem. Wojewoda przekazał staroście zamojskiemu zarządzenie z 17 września br. ws. udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości skarbu państwa na rzecz powiatu zamojskiego. Zgoda dotyczy lotniska w Mokrem.
 
- To efekt tego, że poprzednia umowa darowizny została odwołana, z uwagi na to, że gmina Zamość nie wykonała prac, do których była zobowiązana. Teraz  pan starosta  podejmuje się tego zadania – podkreślił Przemysław Czarnek.
 
Umowa darowizny zostanie zawarta pod następującymi warunkami: nieruchomości są darowane z przeznaczeniem na realizację celu publicznego, obejmującego wydzielenie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego oraz budowę i eksploatację tych lotnisk i urządzeń, obejmującego rozbudowę lotniska w miejscowości Mokre poprzez wykonanie w ciągu 6 lat od dnia zawarcia umowy darowizny utwardzenia pasa startowego, rozbudowę pasa startowego, ogrodzenia części lotniska, instalację oświetlenia nawigacyjnego systemu zdalnego sterowania.