Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na l. 2021-2030

08.06.2021

Wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wdówik i wojewoda lubelski Lech Sprawka uczestniczyli w konferencji „Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 – planowane programy dla samorządów i organizacji pozarządowych”.
 
Przyjęcie Strategii stanowi ramy polskiej polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jej głównym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa. Strategia obejmuje kompleksowe wsparcie na wielu płaszczyznach ich codziennego funkcjonowania. Opracowano osiem priorytetowych obszarów, wokół których strategia będzie realizowana: niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budowanie świadomości i koordynacja.
 
- Każda strategia będzie miała szanse powodzenia, jeżeli zapewnimy bezpieczeństwo dla osób niepełnosprawnych i ich najbliższych – bezpieczeństwo warunków bytowania przez całe życie, niezależnie od zmieniającej się sytuacji rodzinnej. To, co się dzieje musi być zdeterminowane m.in. pewnością dla najbliższych, że osoby z niepełnosprawnościami nie pozostaną same – podkreślał Lech Sprawka.
 
Spotkanie było odpowiedzią na prośby środowiska lubelskich organizacji pozarządowych zainteresowanych informacjami na temat projektowanych i planowanych działań w zakresie wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Zorganizowane zostało z inicjatywy Fundacji Teatroterapia Lubelska i Polskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej, przy wsparciu Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.
 
Podczas konferencji prelegenci omówili m.in.: działania samorządu województwa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, programy PFRON dla organizacji pozarządowych, plany w zakresie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej, wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej przez Miasto Lublin. Wykład pn. „Programy wspierające aktywność osób z niepełnosprawnościami” przedstawił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Osoby z niepełnosprawnościami w województwie lubelskim są wspierani zasiłkami stałymi, zasiłkami okresowymi udzielanymi z powodu niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby, usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Pomoc udzielana jest w Środowiskowych Domach Samopomocy, Klubach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i Domach Pomocy Społecznej. Osobom niepełnosprawnym dedykowane są świadczenie wychowawcze, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 
- Domy Samopomocy funkcjonują we wszystkich 24. powiatach, łącznie z czterema miastami na prawach powiatu. Spośród 56. jednostek - 31. ośrodków to ośrodki gminne, a 25 to powiatowe. Według stanu na 31 grudnia 2020 r., w województwie lubelskim funkcjonowało 5. Klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi o zasięgu powiatowym, w tym 4. na terenie Miasta Lublin, oraz 1. na terenie powiatu świdnickiego, dysponowały one 70. miejscami. Według stanu na 31 grudnia 2020 r., funkcjonowało w województwie 47. Domów Pomocy Społecznej, w tym 37. prowadzonych przez powiaty, 8. na zlecenie samorządu powiatowego, 1. prowadzony przez gminę, 1. prowadzony przez Fundację, z łączną liczba miejsc 4591 – mówił wojewoda lubelski.
 
W województwie lubelskim z pomocy społecznej w formach pieniężnych i niepieniężnych korzystało łącznie ok. 155 tys. osób z 55 tys. rodzin, z tego dla 21.7 tys. rodzin jednym z powodów udzielenia pomocy była niepełnosprawność, a dla 23,6 tys. długotrwała choroba.