Superszybki internet szansą na rozwój województwa lubelskiego

11.09.2018

Województwo lubelskie od niedawna staje przed nowymi możliwościami, które daje mu rząd Prawa i  Sprawiedliwości. Modernizacje infrastruktury, budowa nowych dróg to zaledwie początek gruntownej zmiany regionu.
 
W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego, wiceministra inwestycji i rozwoju Artura Sobonia, posła na Sejm RP Sylwestra Tułajewa oraz wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka.
 
- Mówimy o inwestycji największej, jeśli chodzi o wszystkie regiony Polski - powiedział minister Zagórski, wspominając o podpisanych w tym dniu umowach. – Środki przeznaczone na ten cel zainwestowane zostaną w szerokopasmową sieć, która stanowić będzie olbrzymią możliwość rozwojową dla mieszkańców Lubelszczyzny – zauważył.
 
Do naszego województwa trafi w sumie ok 755 mln zł. Środki będą przeznaczone na rozbudowę szerokopasmowego internetu. Dofinansowanie na ten cel pochodzi z POPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa), beneficjenci dołożą ponad 388 mln zł ze środków własnych. Na Lubelszczyźnie wsparcie wyniesie niemal 106 mln zł, co stanowić będzie największy projekt jednostkowy.
 
- Podpisane dzisiaj umowy świadczą o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o równomierny rozwój całego kraju, od Bugu po Odrę - powiedział wicewojewoda lubelski. ‑ Szanowni państwo jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj podpisywane umowy umożliwią rozwój przedsiębiorstw na terenie województwa lubelskiego. W obecnym czasie rozwój IT jest największym kołem zamachowy gospodarki ogólnoświatowej - zauważył wicewojewoda Gmitruczuk.
 
Łącznie na terenie województwa lubelskiego będzie realizowanych 13 projektów.  Powstanie infrastruktura szerokopasmowa o długości ponad 16 tys. km, dzięki której dostęp do szybkiego internetu uzyska ponad 275 tys. gospodarstw domowych oraz 1,4 tys. szkół.
 
***
 
Na projekty podnoszące kompetencje cyfrowe różnych grup społecznych na terenie województwa lubelskiego przeznaczono dotychczas w sumie ponad 37 mln zł z POPC, co pozwoli na przeszkolenie ponad 56 tys. osób.
 
Obszary tematyczne realizowanych projektów:
- rozwijanie kompetencji cyfrowych osób dorosłych
- nauka programowania dla dzieci i nauczycieli
- projekty grantowe dla gmin na rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców- skorzystało z nich już 26 gmin z województwa lubelskiego