#SzczepimySię z OSP - ruszył nowy program promujący szczepienia

10.08.2021

 

Jednostki OSP, które zaangażują się we wsparcie szczepień przeciw COVID-19, mogą zdobyć nagrody pieniężne. Program „Szczepimy się z OSP” składa się z 3 części: premii za pomoc w wykonaniu pierwszych 50 szczepień, premii za każde kolejne szczepienie oraz wspólnej rywalizacji OSP w całym kraju. Wynikiem tej rywalizacji będzie wyłonienie 300 najlepszych jednostek OSP według liczby zrealizowanych szczepień. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne – maksymalna to aż milion złotych.

 

Celem programu jest przeciwdziałanie COVID-19 poprzez promocję i zapewnienie większej dostępności szczepień. Zaszczepienie jak największej części społeczeństwa przeciw COVID-19 jest jednym z najważniejszych środków do przezwyciężenia pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Aby podnieść poziom zaszczepienia mieszkańców Polski, szczególnie na obszarach wiejskich i w mniejszych miejscowościach, Narodowy Program Szczepień został poszerzony o inicjatywę „Szczepimy się z OSP”. Mogą wziąć w niej udział wszystkie jednostki OSP w Polsce.

 

Jednostki OSP w ramach programu są nagradzane za pomoc w wykonywaniu szczepień. Przez taką pomoc rozumie się co najmniej jedno z poniższych działań:

 

 • organizowanie i przeprowadzanie transportu personelu medycznego, wykonującego szczepienie, do/z miejsca zamieszkania pacjenta,
 • organizowanie i przeprowadzanie transportu pacjenta do/z punktu szczepień lub innego miejsca wykonywania szczepienia,
 • organizowanie i prowadzenie tymczasowego punktu szczepień.

 

Program #SzczepimySię z OSP składa się z 3 części:

 

 • Premia na Start: 3 tys. zł dla jednostki OSP za pomoc w wykonaniu 50 szczepień pierwszą dawką.

 

 

 • Premia za Szczepienia OSP: 20 lub 40 zł (w zależności od wieku zaszczepionej osoby) dla OSP za pomoc w zaszczepieniu każdej kolejnej osoby.

 

 

 

 • Konkurs OSP na Medal #SzczepimySię: ogólnopolski konkurs na 300 najlepszych jednostek OSP według liczby zrealizowanych szczepień.

 

 

Najważniejsze informacje o konkursie

 

Sposób wyłonienia laureatów nastąpi według liczby punktów za osoby zaszczepione przy pomocy jednostek OSP w ramach programu #SzczepimySię z OSP.

 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

 • 2 punkty za wykonanie szczepienia dla osoby w wieku powyżej 60 roku życia,
 • 1 punkt za wykonanie szczepienia dla osoby w wieku poniżej 60 roku życia.

 

Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaszczepienie minimum 50 osób pierwszą dawką oraz uzyskanie minimum 100 punktów przez jednostkę OSP.

 

Konkurs potrwa do 30 października 2021 r. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2021 r., po przygotowaniu ostatecznego rankingu jednostek OSP przez Centrum e-Zdrowia.

 

Nagrody:

 • 1 mln zł za 1. miejsce (minimalna liczba punktów: 1000);
 • po 250 tys. zł za 2. i 3. miejsce (minimalna liczba punktów: 500);
 • po 100 tys. zł za miejsca od 4. do 10. (minimalna liczba punktów: 500);
 • po 20 tys. zł za miejsca od 11. do 100. (minimalna liczba punktów: 100);
 • po 5 tys. zł za miejsca od 101. do 300. (minimalna liczba punktów: 100).

 

Jednostka OSP musi zdobyć minimalną wymaganą liczbę punktów, aby wygrać określoną nagrodę pieniężną za swoje miejsce w rankingu. W przeciwnym wypadku jednostka otrzymuje nagrodę za najwyższe możliwe miejsce, dla którego udało się osiągnąć minimalną liczbę punktów.

 

Publikacja rankingów jednostek OSP według liczby szczepień

 

Wkrótce zostaną opublikowane rankingi z najlepszymi jednostkami OSP według liczby zdobytych punktów. Aktualizacja wyników będzie następowała co tydzień we współpracy z Centrum e-Zdrowia.

 

W celu wzięcia udziału w programie wspierania szczepień - #SzczepimySię z OSP, jednostka OSP musi spełnić 2 niezbędne warunki formalne:

 

 • Warunek 1: podpisanie umowy z punktem szczepień / Mobilną Jednostką Szczepień

 

Jednostka OSP podpisuje umowę o współpracy z wybranym punktem szczepień lub Mobilną Jednostką Szczepień. Zostały przygotowane wzory 2 rodzajów umów, w zależności od zakresu współpracy (możliwe jest podpisanie obu):

Dowóz personelu medycznego do domu pacjenta i/lub dowóz pacjentów do punktu szczepień.
Współpraca nad utworzeniem i prowadzeniem Tymczasowego Punktu Szczepień.

 

 • Warunek 2: zgłoszenie podpisanej umowy

 

Jednostka OSP musi zgłosić podpisanie umowy do właściwej terytorialnie komendy powiatowej / miejskiej Państwowej Straży Pożarnej do 5 dni roboczych od dnia jej podpisania. Umowa może być podpisana z więcej niż jednym punktem szczepień lub Mobilną Jednostką Szczepień.

 

Raportowanie liczby wykonanych szczepień

 

Liczba osób zaszczepionych przy pomocy jednostki OSP obliczana jest przez Centrum e-Zdrowia na podstawie wystawionych e-kart szczepień.

 

Personel medyczny wykonujący szczepienia we współpracy z OSP powinien umieścić w e-karcie szczepień pacjenta numer SWD jednostki OSP w polu “Informacje dodatkowe”. Na tej podstawie Centrum e-Zdrowia obliczy liczbę osób zaszczepionych przy pomocy jednostki OSP.

 

Program został opracowany dzięki współpracy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Zdrowia. Przeprowadza go MSWiA, przy pomocy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. 

 

Na stronie internetowej gov.pl/szczepimysie/osp znajdują się szczegółowe informacje dotyczące programu, jego zasady i regulamin. Są tam również publikowane rankingi z najlepszymi jednostkami OSP według liczby zdobytych punktów. Aktualizacja wyników następuje co tydzień, we współpracy z Centrum e-Zdrowia.

 

Zachęcamy wszystkie jednostki OSP do wzięcia udziału w programie!