Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego obchodziła swój jubileusz

29.11.2019

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie obchodziła jubileusz 75-lecia istnienia. Szkoła wyrosła z przedwojennej tradycji społecznikowskiej działalności oświatowej i kulturalnej. W  swoim  pierwotnym  kształcie,  jako  Państwowy  Instytut  Muzyczny  została  powołana  do  życia  dekretem  Ministra  Kultury  i  Sztuki  PKWN – Wincentego Rzymkowskiego w sierpniu 1944 roku i nawiązywała do Instytutu Muzycznego założonego w roku 1898 przez Lubelskie Towarzystwo Muzyczne. Państwowy Instytut Muzyczny był pierwszą artystyczną placówką w Polsce Ludowej.
 
W uroczystości jubileuszu uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.– Wasza szkoła śmiało może kierować wzrok w przeszłość, dlatego, że zwieńczona jest wspaniałymi osiągnięciami absolwentów, rezultatów pracy nauczycieli, zespołów kierowniczych szkoły, mierzonych znakomitymi karierami artystycznymi absolwentów. Jeśli nie było to kariery artystyczne, to i tak wzbogacone były wrażliwością artystyczną, pozwalające kształtować osobowość, nawet przy realizacji innych zawodów – mówił wojewoda Sprawka.
 
- Pragnę państwu bardzo gorąco pogratulować, a jednocześnie podziękować. Życzenia kieruję na ręce uczniów: wspaniałego rozwoju kształcenia, zarówno w części artystycznej, ale też kształcenia ogólnego, które pozwolą wam kontynuować wspaniałe kariery nie tylko artystyczne. Sukces młodego człowieka, oznacza radość rodziców i  satysfakcję nauczycieli. Stanowi podstawę satysfakcji organów prowadzących szkołę oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny – dodał Lech Sprawka.
 
Z okazji jubileuszu 75-lecia działalności Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie Lech Sprawka nadał okolicznościowy dyplom uznania z medalem wojewody lubelskiego. Wyróżnienie przyznano za ogromny wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej oraz kształcenie ogólne, muzyczne i artystyczne dzieci i młodzieży, tworzenie wyjątkowej atmosfery między nauczycielami, a uczniami sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi młodych ludzi oraz właściwemu rozpoznaniu i wykorzystaniu ich potencjału, a także za aktywne współtworzenie życia artystycznego Lublina, organizowanie wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i społecznych i promowanie województwa lubelskiego w kraju i za granicą.  Dyplom odebrała dyrektor szkoły Anna Mazur.
 
Podczas spotkania wojewoda Sprawka i poseł na Sejm RP Przemysław Czarnek wręczyli Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. Odznaczenia nadane przez prezesa Rady Ministrów przyznano za zasługi dla niepodległej.