Szkolili dowódców Wojsk Obrony Terytorialnej z całej Polski

23.01.2020

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się narada szkoleniowo – metodyczna dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. Wiesława Kukuły. Celem spotkania było wypracowanie kierunków i sposobów przygotowania dowództw i sztabów oraz wojsk do wsparcia organów administracji publicznej i służb ratowniczych podczas akcji kryzysowych o charakterze niemilitarnym.
 
- Organizujemy to szkolenie dla wszystkich dowódców Wojsk Obrony Terytorialnej z całej Polski po to, by na przykładzie województwa lubelskiego pokazać, jak efektywnie można wspierać inne organy w usuwaniu klęsk żywiołowych i zdarzeń o tego typu charakterze. My wspieraliśmy Państwową Straż Pożarną w usuwaniu skutków huraganu i gwałtownej powodzi, która nawiedziła miejscowość Wierzchowiska. Odpowiadaliśmy nie tylko za udrażnianie dróg, dostarczanie energii, oświetlenia, ale również za np. dostarczanie wody pitnej i za tę część bardziej trudną, to np. pomaganie przy oczyszczaniu zabudowań - mówił dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła.
 
- Dzisiaj szkoliliśmy w zakresie systemowym. Takie umiejętności taktyczne już dziś posiadamy i wyjedziemy stąd z przykładem Lubelszczyzny, w jaki świetny tutaj sposób udaje się budować synergię pomiędzy Urzędem Wojewódzkim, organem zarządzania kryzysowego, wszystkimi tymi podmiotami, które zapewniają sprawczość państwa – dodał dowódca WOT.
 
W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie, Wydziału Żandarmerii Wojskowej, a także reprezentanci straży pożarnej i policji.
 
Z uczestnikami narady spotkał się wojewoda lubelski Lech Sprawka. - Możemy mieć pełne zaufanie w tych zasadniczych zadaniach, które realizują i mogą realizować Wojska Obrony Terytorialnej. To oznacza wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny. Ta formacja jest niezbędna, w każdej sytuacji zagrożenia można liczyć na WOT – podkreślił wojewoda lubelski.
 
Wojewoda przekazał podziękowanie dla 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” za świadectwo patriotyzmu i wiernej służby Rzeczpospolitej Polskiej oraz skuteczne wypełnianie misji Wojsk Obrony Terytorialnej wyrażane poprzez kompetentne wsparcie organów administracji rządowej i służb ratowniczych w przeciwdziałaniu skutków ptasiej grypy na terenie województwa lubelskiego.