Teren po byłym lotnisku w Białej Podlaskiej wrócił do Skarbu Państwa

13.02.2020

Wojewoda lubelski Lech Sprawka i prezydent miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk, podpisali dziś akt notarialny w sprawie przekazania  terenu byłego lotniska w Białej Podlaskiej na rzecz wojska. Celem operacji jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO.
 
Wcześniej, 27 listopada 2019 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie dotyczące podpisania protokołu uzgodnień w sprawie odwołania darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa – wojewodą lubelskim, reprezentowanym przez wicewojewodę Roberta Gmitruczuka,  miastem Biała Podlaska, reprezentowanym przez prezydenta Michała Litwiniuka, Skarbem Państwa – Agencją Mienia Wojskowego, reprezentowaną przez zastępcę dyrektora Oddziału Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie Jarosława Kwaska, a Skarbem Państwa – Ministerstwem Obrony Narodowej, reprezentowanym przez ppłk. Zdzisława Krawca z Rejonowego Zarządu Infrastruktury.
 
Nieruchomość o łącznej powierzchni ponad 327 ha do tej pory stanowiła własność miasta Biała Podlaska. Została przez nie nabyta w drodze darowizny dokonanej przez wojewodę lubelskiego aktem notarialnym z dnia 1 grudnia 2009 roku. Dzięki powrotowi tego terenu do zasobów Skarbu Państwa możliwe będzie wykorzystanie tego terenu na potrzeby armii. Tym sposobem, po wielu latach, do Białej Podlaskiej powróci jednostka wojskowa. Kiedyś funkcjonował tam 61. Pułk Szkolno-Bojowy, jednostka wojskowa Sił Powietrznych RP.