Trwa powszechny spis rolny. W Lubelskiem dotyczy ok. 190 tys. gospodarstw rolnych

03.09.2020

Powszechny spis rolny był tematem konferencji prasowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, w której uczestniczyli wojewoda lubelski Lech Sprawka i dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie Krzysztof Markowski.
 

Spisy rolne dostarczają wielu podstawowych informacji o rolnictwie, w tym o gospodarstwach rolnych i ich użytkownikach, czy danych o powierzchni użytkowanych gruntów, a także dodatkowych danych m.in. o środkach produkcji, nakładach pracy w rolnictwie, a także informacji wspomagających charakterystykę obszarów wiejskich i ocenę wpływu rolnictwa na środowisko.
 
Powszechny spis rolny rozpoczął się 1 września i potrwa do 30 listopada br. Łącznie spisowi podlega w Polsce ok. 1,5 mln gospodarstw rolnych, w tym w województwie lubelskim ok. 190 tys.
 
- W spisach w 1996 r. i 2002 r. spisowi podlegało ok. 3 mln gospodarstw, w roku 2010 - 1,8 mln, a w tym roku to 1,5 mln. To zestawienie podkreśla dynamikę zmian w strukturze rolnictwa. Ta wiedza pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jakie są przyczyny, w jakim kierunku te zmiany przebiegają i czy przebiegają w kierunku dobrym. Dane te będą podstawą do licznych badań, opracowań, które pozwolą w prawidłowy sposób kreować politykę rolną w zmieniających się warunkach gospodarczych, w szczególności tych, związanych z pandemią – mówił wojewoda lubelski.
 

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie: samospisu internetowego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która jest dostępna na stronie https://spisrolny.gov.pl/ lub w formie telefonicznej (dzwoniąc pod numer 22 279 99 99). Jeżeli użytkownik gospodarstwa rolnego nie ma w domu dostępu do Internetu może skorzystać w swoim gminnym biurze spisowym z bezpłatnego dostępu do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi telefonicznie lub bezpośrednio.
 
- Spis dotyczy wszystkich gospodarstw rolnych, i osób fizycznych, które prowadzą gospodarstwo rolne, i osób prawnych, ale także jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej. Zachęcamy do tego, by wykorzystać możliwości XXI wieku, czyli spisać się przez Internet. Będą spisywane tylko te informacje, których nie mamy z innych źródeł. Jeśli gospodarstwo rolne nie może spisać się przez Internet, mamy do dyspozycji pomocnicze metody, osoba może zadzwonić na numer infolinii. Od 16 września nasi pracownicy będą dzwonić do gospodarstw rolnych, które jeszcze nie będą spisane przez Internet. Dopiero od października będziemy korzystać z pomocy rachmistrzów spisowych, których nabór się już zakończył. W naszym województwie przewidzianych jest dodatkowo ponad 685 rachmistrzów terenowych, w połowie września będziemy z nimi podpisywać umowy na prowadzenie spisu – podkreślił dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie.
 
- Administratorem danych jest prezes Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast wszystkie dane osobowe i dane o gospodarstwie rolnym są prawnie chronione. Zabezpieczamy wszystkie dane, które pozyskujemy. Danych jednostkowych indywidualnych nigdy nie udostępniamy. Statystyka publiczna dba o te dane i nikomu ich nie udostępnia. Udostępniamy tylko dane zestawione, tak, by nie można było rozpoznać konkretnego podmiotu. Nie pytamy o majątek rolników, o oszczędności, nic w tym zakresie, nas interesuje tylko gospodarstwo rolne i jego struktura – dodał Krzysztof Markowski.
 
Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie UE rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, oraz wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.