Uczczono pamięć Zofii Kossak w 130. rocznicę jej urodzin (wideo)

20.09.2019

W gminie Żyrzyn odbyła się  uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Zofii Kossak w 130. rocznicę urodzin. To jedna z najwybitniejszych pisarek XX wieku, publicystka, współzałożycielka społeczno-katolickiej organizacji Front Odrodzenia Polski oraz Rady Pomocy Żydom („Żegota”). Odznaczona medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” oraz tablicą pamiątkową w Jerozolimie.
 
W spotkaniu uczestniczył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. – Pomysł, aby most, tutaj w Kośminie, w ciągu drogi S17, nazwać imieniem wybitnej Polki to pomysł Marcina Sułka, dyrektora Civitas Christiana w Lublinie, za co serdecznie dziękuję. Nikogo do tej idei nie trzeba było przekonywać. Wszyscy wzięli się do pracy – podkreślił wojewoda Czarnek.
 
Obejrzyj wystąpienie wojewody Czarnka
 
Wojewoda złożył też kwiaty przy drugiej tablicy poświęconej Zofii Kossak. Ta  znajduje się przy ścianie wejścia do dworku w Kośminie, miejscu jej urodzin. Spotkał się też z wnuczką pisarki.
 
Zofia Kossak urodziła się w Kośminie nad Wieprzem (gm. Żyrzyn). Dzieciństwo i młodość spędziła na Lubelszczyźnie i na Wołyniu, gdzie przeżyła piekło rewolucji bolszewickiej. W okresie międzywojennym w Górkach Wielkich powstały jej najwybitniejsze utwory. Lata okupacji spędziła w Warszawie. Była zaangażowana w pracę konspiracyjną, redagowała podziemną prasę. Przeżyła obóz koncentracyjny Auschwitz II-Birkenau, a potem Pawiak, gdzie została skazana na śmierć. Uwolniona w lipcu 1944 roku dzięki staraniom władz podziemia. Wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wyjechała z kraju i przebywała w Anglii. W 1957 roku powróciła do Polski i osiadła w Górkach Wielkich. Tam została pochowana.