Unijne dofinansowanie na ważny odcinek S17

16.11.2017

Budowa kolejnego ważnego odcinka drogi ekspresowej S17 wchodzi w nowy etap prac. W Ministerstwie Rozwoju  p.o. dyrektora Dyrekcji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol oraz zastępca generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Jacek Gryga podpisali umowę o dofinansowanie z unijnych środków projektu budowy drogi ekspresowej S17 na odcinku Garwolin – Kurów.
 
Fundusze zostały przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Na  uroczystość przybyli przedstawiciele resortów związanych z infrastrukturą drogową, m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Witold Słowik oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marek Chodkiewicz. Nie zabrakło też przedstawiciele administracji rządowej z województw, na terenie których trwa realizacja inwestycji. Z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przybył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, natomiast Mazowiecki Urząd Wojewódzki reprezentował wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski.
 
- Nasz Rząd jest zdeterminowany, by nadrobić zapóźnienia w budowie infrastruktury transportowej i technicznej na wschodnich terenach kraju. Polska Wschodnia przez wiele lat cierpiała na brak dobrych połączeń i właściwej infrastruktury. Ta inwestycja daje możliwość nadrobienia tych opóźnień. Są to dobrze wydane pieniądze, ponieważ drogi S17 i S12 stanowią najważniejszą oś transportową Wschodniego Mazowsza i przede wszystkim Lubelszczyzny– powiedział minister Kwieciński podczas wystąpienia. Dodał, że obecny Rząd, konsekwentnie realizując zadania, podjął decyzję o objęciu całego odcinka drogi ekspresowej S17 projektem, co oznacza, że powstanie droga nie tylko na linii Warszawa – Lublin, ale zostanie ona przedłużona z Lublina do granicy w Hrebennem.
 
- Te przedsięwzięcia są dobrze zaplanowane i wpisują się w plan rządowy. Potwierdzają również skuteczność działań obecnego Rządu – powiedział. Minister Kwieciński podkreślił, iż ważnym założeniem obecnej polityki rządowej jest stworzenie ciągów komunikacyjnych, których zadaniem będzie łączenie północnej i południowej części kraju z portami, co jest kluczowe w rozwoju państwa. Zaznaczył również, że wskaźniki zakontraktowania umów w ramach projektów unijnych są bardzo wysokie i średnio lepsze niż dla wszystkich pozostałych programów unijnych. - W poprzedniej perspektywie finansowej tak nie było, ponieważ głównym problemem było wydawanie pieniędzy na duże projekty. Teraz jest lepiej. Dzisiaj podpisana umowa jest naszym sztandarowym programem – dodał minister.
 
O zabranie głosu został również poproszony wicewojewoda Gmitruczuk. Podkreślając kluczowe znaczenia podpisania umowy w rozwoju nie tylko Lubelszczyzny, ale całej Południowo – Wschodniej Polski, powiedział - To nie jest uchylenie, to jest otwarcie drzwi do tego, by szlaki komunikacyjne, które wiodą w kierunku południowego- wschodu nie tylko Polski, ale i Europy, były otwarte.
 
Wicewojewoda dodał, że ułatwienia transportowe spowodują znaczny przypływ kapitału i  rozwój regionu, na co bardzo liczą mieszkańcy tych terenów. - Jadąc obecnie S17 widzimy, jak szybko praca idzie do przodu, jak wiele powstaje nowych elementów infrastruktury drogowej. Nasuwa to na myśl lubelskie porzekadło, że za słowem czyn kroczy. Dziękuję Państwu właśnie za to, że nie są to tylko słowa, ale czyny na trasie, która w niedalekiej przyszłości połączy piękne regiony Polski, stanie się dużym ułatwieniem dla mieszkańców tej części kraju i zapewni bezpieczeństwo dla wszystkich przemieszczających się tym szlakiem – zakończył wicewojewoda Gmitruczuk.
 
Budowa S17, oprócz zasobów unijnych, jest współfinansowania ze środków krajowych, będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Realizacja drogi ekspresowej S17 jest inwestycją o znaczeniu europejskim i zalicza się do priorytetowych zadań rządowych. Jednocześnie, konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.
 
Projekt, na który pozyskano środki z POIiŚ 2014-2020, dotyczy budowy blisko 60 km drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, łączącej Warszawę z węzłem „Kurów Zachód” oraz 12 km drogi ekspresowej S12 obejmującej dojazd do przeprawy mostowej na Wiśle. Odcinek ten zostanie „dowiązany” do węzła „Kurów Zachód”.
 
Całkowity koszt inwestycji to prawie 2,3 mld zł, przy czym prawie połowa pochodzi z funduszy unijnych. Projekt jest w trakcie realizacji, a zakończenie budowy przewidywane jest w 2019 r. Nowa droga ekspresowa S17 poprawi warunki przejazdu tranzytowego, co z kolei usprawni połączenia komunikacyjnego i wzrost bezpieczeństwa w ruchu międzynarodowym i krajowym.
 
***
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający m.in. transport i ochronę środowiska. Jednym z priorytetowych zadań związanych z POIiŚ 2014-2020 jest „domknięcie” najważniejszych ciągów dróg ekspresowych, a wśród nich S17 oraz realizacja szeregu obwodnic na drogach krajowych i ekspresowych, których zadaniem jest odciążenie miejscowości od nadmiernego ruchu drogowego.
 
Beneficjentem tych projektów jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie na dofinansowanie projektów drogowych z POIiŚ 2014-2020 przeznaczono ponad 40% alokacji całego Programu. Ze środków tych przewiduje się realizację ok. 2000 km autostrad, dróg ekspresowych i krajowych, czyli o ponad 500 km więcej niż ze środków POIiŚ w edycji 2007-2013.
 
Łączna wartość zakontraktowanych inwestycji to prawie 45 mld zł, z czego środki unijne stanowią ponad 22 mld zł.