Uroczysty apel w Urzędzie Wojewódzkim. Funkcjonariusze PSP wyróżnieni

24.11.2021

 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka i lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski wręczyli akty nadania stopni służbowych oraz okolicznościowe dyplomy wyróżniającym się funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa lubelskiego. Ceremonia była elementem uroczystego apelu, który odbył się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. W spotkaniu uczestniczył m.in. dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW Andrzej Odyniec.
 
- Straż Pożarna jako jedna z nielicznych służb ma szczególne znaczenie w systemie bezpieczeństwa państwa, zarówno w tych sytuacjach najtrudniejszych, kryzysowych, takich chociażby jak w tej chwili doświadczamy, jak i tych w życiu codziennym. Nie ma zdarzeń związanych z klęskami żywiołowymi, pożarami, wypadkami drogowymi, w których służby straży pożarnej nie były by zaangażowane. Jestem pod wielkim wrażeniem funkcjonowania służb, szczególnie na przykładzie dwóch ostatnich sytuacji, kiedy byłem na miejscu tych zdarzeń. Pierwsza sytuacja to nawałnica w powiecie opolskim, a ostatnio pożar w szpitalu w MSWiA. Stanowicie bezpiecznik dla mieszkańców. Wasza aktywność jest bardzo budująca – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
- Dla mnie zawsze najlepszym miernikiem pracy kiedyś, jako nauczyciela, to była reakcja ze strony uczniów i ich rodziców na to, co robi nauczyciel. W Waszym przypadku najlepszą reakcją jest reakcja społeczeństwa. Dziękuję za codzienne poczucie bezpieczeństwa. Budujecie dobry obraz PSP, innych służb mundurowych, a to jest obraz państwa. Miejcie poczucie, jak jesteście ważni w systemie zarządzania państwem - dodał Lech Sprawka.
 
Rozkazami personalnymi ministra spraw wewnętrznych i administracji na wyższe stopnie służbowe w korpusie oficerskim awansowanych zostało 10 strażaków. Rozkazami personalnymi komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej na wyższe stopnie służbowe w korpusie aspiranckim awansowanych zostało 7 strażaków, a rozkazami lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w korpusie podoficerów i strażaków awansowanych zostało 12 funkcjonariuszy.
 
Okolicznościowymi dyplomami komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej zostało wyróżnionych dwóch strażaków. Wyróżnienia przyznane zostały za szczególną, rzetelną, pełną poświęcenia i zaangażowania służbę.
 
- Spotykamy się z wyróżnionymi szczególnie za zaangażowanie w walkę z koronawirusem, zagrożeniami dnia codziennego. Dziękuję Wam wszystkim. Za Waszym pośrednictwem dziękuję Waszym podwładnym, wszystkim strażakom województwa lubelskiego, którzy swoją postawą, swoją służbą na co dzień potwierdzają nasze zaufanie, które otrzymujemy od społeczeństwa - mówił lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski.
 
- Jestem zaszczycony, że Pan wojewoda przyjął nas w Urzędzie. Czuję wsparcie Pana wojewody na co dzień. Z każdym problemem, który się rodzi w strukturach PSP, możemy się zwrócić i zawsze znajdziemy satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie – dodał nadbryg. Grzegorz Alinowski, który na ręce wojewody i dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego podziękował wszystkim pracownikom Urzędu.