Uwaga konkurs z nagrodami! Co i jak zgłaszać na numer alarmowy 112

02.12.2019

Wojewoda lubelski Lech Sprawka zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie dotyczącym numeru alarmowego 112. Zgłoszenia są przy przyjmowane do 29 stycznia 2020, zaś finał konkursu odbędzie się w lutym. Do zdobycia cenne nagrody.
 
Celem przedsięwzięcia jest promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112, uwrażliwienie na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoje działania i zdrowie oraz życie innych ludzi, rozwijanie twórczych zdolności młodzieży oraz zapoznawanie z nowoczesnymi technikami pozwalającymi na tworzenie krótkich form filmowych.
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie  filmu, spotu, animacji, teledysku itp. promującego odpowiedzialne zgłaszanie interwencji na numer alarmowy 112.
 
Prace powinny być dostarczone listownie lub osobiście (liczy się data wpłynięcia pracy do organizatora) w terminie do 29.01.2020 na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ulica Spokojna 4, 20-001 Lublin.
 
Każda koperta powinna być opisana: „Konkurs filmowy nr alarmowy 112” i zawierać:
- nośnik z zapisem materiału konkursowego (format pliku umożliwiający odtworzenie go w programie Windows Media Player),
- załącznik nr 1,
- załącznik nr 2,
- załącznik nr 3.
 
Jury konkursu, powołane przez organizatora, oceni prace konkursowe. Ocena komisji jest nieodwołalna i ostateczna.
 
Opiekunowie laureatów konkursu zostaną powiadomieni o nagrodzeniu pracy podopiecznego telefonicznie lub mailowo najpóźniej tydzień przed terminem gali, na której zostaną wręczone nagrody. W stosownym czasie wyniki zostaną również podane do wiadomości ogólnej na stronie organizatora (www.lublin.uw.gov.pl). Dla laureatów konkursu (miejsca 1-3, możliwe również wyróżnienia) przewidziane są nagrody rzeczowe.
 
Regulamin konkursu wraz z załącznikami