Uwaga! Od 30 lipca zmiany w obsłudze paszportowej oraz cudzoziemców

26.07.2019

W związku ze zmianami organizacyjnymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informujemy, że od dnia  30 lipca br. ulegają zmianie godziny pracy oddziału ds. paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie  przy ul. Północnej 3 w Lublinie.
 
Obsługa interesantów będzie odbywała się:
od poniedziałku do piątku - od godz. 08.00 do godz. 17.00
 
Zmiany nie dotyczą godzin przyjmowania interesantów w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu oraz Terenowych Punktach Paszportowych w Puławach i Kraśniku.
 
Informujemy, że od dnia 30 lipca br. ulegają również zmianie godziny pracy oddziału ds. obsługi cudzoziemców, oddziału ds. legalizacji pobytu cudzoziemców I, oddziału ds. legalizacji pobytu cudzoziemców II  Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, mających siedzibę przy ul. Czechowskiej 15 w Lublinie.
 
Interesanci będą przyjmowani:
w poniedziałki   - od godz. 10.00 do godz. 16.30
we wtorki, środy, czwartki, piątki  - od godz. 8.00 do godz. 14.30
 
Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zatrudnieni na stanowisku ds. obywatelstwa polskiego i repatriacji obsługują interesantów wyłącznie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz. 10:00 do godz. 14:00 (ul. Spokojna 4).