Włoska delegacja z Palombara Sabina z wizytą w LUW

11.05.2018

13 maja br. podczas Jarmarku Zygmuntowskiego w Ostrowie Lubelskim zostanie podpisane porozumienie o współpracy partnerskiej gminy Ostrów Lubelski i gminy Palombara Sabina.
 
Dziś delegacje obu stron: włoskiej z gminy Palombara Sabina i z Ostrowa Lubelskiego złożyły wizytę w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas spotkania  zaprezentowana została działalność administracji rządowej w województwie lubelskim. W spotkaniu uczestniczył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Obecny był m.in. przewodniczący Komitetu ds. Międzynarodowych Umów Partnerskich Giorgio Buonfiglio, burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk, a także  przewodniczący Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim Robert Powałka.
 
Strony porozumienia będą rozwijać i umacniać wzajemną międzynarodową współpracę i wymianę doświadczeń przede wszystkim w zakresie działalności organów samorządowych w następujących dziedzinach: turystyka, kultura, sztuka i ochrona zabytków, oświata i wychowanie, rolnictwo, administracja, rozwój drobnej i średniej przedsiębiorczości. Porozumienie będzie też zakładało wzajemną  pomoc w przypadku klęski żywiołowej i innych katastrof.