W gminie Biała Podlaska powstanie nowy żłobek

15.03.2019

Niespełna dwa tygodnie temu gmina Biała Podlaska otrzymała promesę w ramach programu Maluch +. Z tej okazji wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk spotkał się z wójtem gminy Wiesławem Panasiukiem, by obejrzeć obiekt, który w niedalekiej przyszłości zostanie przekształcony w miejsce opieki dla najmłodszych.
 
Samorządowy Żłobek w Ciciborze Dużym ma powstać w obiekcie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej, która po reformie systemu oświaty z 2017 r., została przeniesiona do budynku gimnazjum. Po adaptacji budynku na potrzeby pobytu dzieci, powstanie 19 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt zakłada utworzenie również placu zabaw oraz zakup pierwszego wyposażenia.
 
Czas realizacji inwestycji to koniec sierpnia br., natomiast dzieci będą mogły korzystać ze żłobka od września 2019 r. Całkowity koszt realizacji zadania to prawie 600 000 zł, przy czym kwota dofinansowania wynosi ponad 460 000 zł.
 
Gmina Biała Podlaska położona w powiecie bialskim to terytorialnie największa gmina województwa lubelskiego. Należy do niej 41 sołectw i 45 miejscowości.  Chociaż ma status gminy wiejskiej, dzięki staraniom samorządu, prężnie rozwija się i stara wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Duży odsetek terenów gminy stanowią użytki rolne oraz lasy. Dzięki takiej strukturze, na terenie gminy rozwija się baza agroturystyczna i powstają nowe szlaki turystyczne.
 
Aktywność mieszkańców wyraża się nie tylko ilością prężnie działających klubów kultury, ale również liczebnością członków Ochotniczej Straży Pożarnej – w 13 jednostkach, z których 4 należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, działa 425 czynnych strażaków ochotników.
Gmina dostrzega potencjał krajobrazu i aktywności kultywowanej tradycji ludowej, ale nie zapomina o rozwoju. Mocną stroną jest posiadana infrastruktura oświatowa, która zapewnia dobre warunki do nauki około 1200 uczniom szkół podstawowych, którzy oprócz budynków szkół mają do dyspozycji 3 hale sportowe i sale gimnastyczne oraz boiska.
 
Stale prowadzone są też prace związane z budową nowych odcinków utwardzonych dróg (sieć dróg gminnych sięga 260 kilometrów), sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, przy których gmina w dużej mierze korzysta z unijnych środków finansowych.
 
Źródło: www.nowa.gmina-bialapodlaska.pl