W Lublinie powstała Pracownia Umiejętności Klinicznych

07.11.2022

Przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powstała Pracownia Umiejętności Klinicznych. To pierwsze w Polsce scentralizowane laboratorium, gdzie studenci będą mieli możliwość trenowania umiejętności klinicznych na fantomach i modelach, nie tylko podczas regularnych zajęć przewidzianych programem studiów, ale także indywidualnie w wolnym czasie. W uroczystości otwarcia uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
- Składam wielkie gratulacje i podziękowania dla całego zespołu Wydziału Weterynaryjnego i życzę, by to Centrum w znakomity sposób spełniło cele, które przyświecały tej inicjatywie. Jeżeli w procesie kształcenia studentów uwzględniamy możliwość ćwiczenia na fantomach, to oznacza to znakomity postęp, również w sensie wrażliwości i szacunku dla studentów, którym na pewno łatwiej przyjdzie zdobywanie wiedzy i umiejętności, związanych z wykonywaniem tego zawodu - mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Nauka na fantomach i modelach da możliwość dostosowania się do najnowszych wymogów wysokiej jakości kształcenia, ograniczy stres studentów i przyczyni się do bardziej efektywnej nauki. Pracownia posiada następujące modele do nauki: iniekcji u psów, koni, krów, rozwiązywania porodów u krów, rozpoznawania schorzeń jelitowych u koni, szycia i podstawowych umiejętności chirurgicznych, intubacji u psów, udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia u psów i kotów oraz innowacyjne aplikacje do wirtualnej rzeczywistości.
 
Pomoce dydaktyczne zostały zakupione dzięki dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 
***
 
Historia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej datuje się od 10 października 1944 r. W roku akademickim 1944/1945 uruchomiono pierwsze dwa lata studiów ze 160 studentami o różnym stopniu zaawansowania wiedzy wyniesionej z przedwojennych uczelni weterynaryjnych. Powołana komisja egzaminacyjna mogła już w 1945 r. wydać 7 pierwszych dyplomów lekarza weterynarii w powojennej Polsce. W 1945 r. nadano dwa stopnie doktora habilitowanego oraz 5 stopni doktora nauk weterynaryjnych. W kwietniu 1946 r. powstało 13 podstawowych katedr, często wspólnych dla pozostałych wydziałów nowego uniwersytetu, a rozmieszczonych w różnych częściach miasta. W połowie lat 50. wybudowano nowy gmach dydaktyczny Collegium Veterinarium oraz kliniki weterynaryjne. Zlokalizowano w nich wszystkie jednostki Wydziału, z wyjątkiem Zakładu Biochemii. W roku 1955 Wydział wszedł w skład nowo powstałej Wyższej Szkoły Rolniczej, przemianowanej w 1972 r. na Akademię Rolniczą, a w 2008 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W r.1995 decyzją Rady Wydziału zmieniono jego nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, podobnie jak 3 pozostałych krajowych fakultetów weterynaryjnych. Tym samym, powrócono do tradycyjnej nazwy, którą nosiła już w końcu XIX w. Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej.