W powiecie biłgorajskim i krasnostawskim powstaną nowe drogi

09.09.2019

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotkał się z przedstawicielami powiatów biłgorajskiego i krasnostawskiego. Samorządowcy odebrali symboliczne czeki z kwotami przyznanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
 
W uroczystości w Turobinie uczestniczyli także wicepremier RP Jacek Sasin,  minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, parlamentarzyści, samorządowcy oraz mieszkańcy. – Takich środków finansowych jak w tym roku i jak w ostatnich trzech latach na rozwój infrastruktury drogowej nigdy nie było dla samorządów województwa lubelskiego – mówił wojewoda Czarnek.
 
– Środki, które przekazaliśmy dadzą setki kilometrów nowych dróg gminnych i powiatowych. W województwie lubelskim, razem ze środkami, które wręczyliśmy wiosną tego roku będzie to 560 mln dotacji na remont, budowę oraz modernizację dróg. Z tego zrobionych zostanie ok. 650 km dróg gminnych i powiatowych. Jeśli do tego dodam fakt, że w rekordowym pod tym względem roku 2018 mieliśmy blisko 100 mln dotacji, to 560 mln zł na tym tle, to jest gigantyczna wielokrotność – wyjaśniał wojewoda Czarnek.
 
- Nasi poprzednicy, w ciągu czterech lat rządów w latach 2011-2015 przekazali samorządom w województwie lubelskim łącznie 179 mln zł. To nie jest różnica, to jest gigantyczna przepaść– przypominał.
 
- Polityka obecnego rządu to polityka zrównoważonego rozwoju. Mamy rozwijać najmniejsze wspólnoty samorządowe, mamy rozwijać infrastrukturę w tych wspólnotach i dzisiaj mamy tego efekty – podsumował Przemysław Czarnek.
 
Na dwa zadania o wartości ogółem 15.556.821 zł powiat biłgorajski otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 9.334.091 zł. Wykonane zostanie 24,15 km dróg powiatowych.
 
W ramach osiemnastu zadań gminnych na terenie powiatu biłgorajskiego  powstanie 21,36 km dróg gminnych. Wartość przedsięwzięcia to ogółem 21.356.401 zł, w tym dofinansowanie od państwa wyniesie 13.323.463 zł.
 
Wojewoda Przemysław Czarnek oraz wicepremier Jacek Sasin wręczyli również  w Krasnymstawie symboliczne czeki dla samorządów powiatu krasnostawskiego. – Łączna kwota dotacji dla samorządów z powiatu krasnostawskiego na budowę dróg  to ponad 20,5 mln zł. Powiat krasnostawski jest jednym z głównych beneficjentów funduszu – podkreślił wojewoda.
 
Umowy na trzy zadania powiatu krasnostawskiego o wartości ogółem 18.618.500 zł zyskały dofinansowanie w wysokości 11.171.098 zł na wykonanie 8,198 km dróg.
 
Zadania gminne obejmują czternaście zadań na budowę 9,357 km dróg na tym obszarze. Wartość ogółem to 14.873.616 zł, w tym dofinansowanie z FDS wynosi 9.312.449 zł.
 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.
 
Utworzenie Funduszu ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.