Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej

14.12.2015

Aktualne problemy rolnictwa, propozycje ubezpieczeń dla rolników, a także gospodarka zasobami wody w rolnictwie – między innymi te zagadnienia były przedmiotem dyskusji podczas III Posiedzenia Walnego Zgromadzenia V Kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej. Spotkanie, w którym uczestniczył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, było również okazją do przedstawienia informacji z prac Zarządu LIR.
 
Wojewoda zwrócił się do delegatów o przekazanie życzeń światecznych rolnikom z województwa lubelskiego.
 
Izba  jest  jednostką organizacyjną  samorządu  rolniczego  działającego  na  rzecz  rozwiązywania  problemów rolnictwa i reprezentuje interesy zrzeszonych w niej podmiotów.