Weź udział w wakacyjnej wojewódzkiej akcji honorowego oddawania krwi

12.06.2019

W odpowiedzi na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek serdecznie zaprasza wszystkich zdrowych i pełnoletnich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w wakacyjnej wojewódzkiej akcji honorowego oddawania krwi.
 
Akcja odbędzie się w środę, 19 czerwca 2019 roku w godzinach 8.30-14.00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4).
 
W związku z corocznym, wzrastającym zapotrzebowaniem na krew i składniki pochodne w okresie letnim pracownicy administracji państwowej, służb, inspekcji i straży poprzez oddanie krwi zechcą nieść konkretną pomoc chorym i ofiarom wypadków. Takie wspólne działania mają dać poczucie wzajemnego wsparcia, a także integracji wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego wokół idei honorowego krwiodawstwa. Nasza krew jest bowiem bezcennym, często jedynym ratującym zdrowie i życie, darem. Wojewoda serdecznie zachęca także do zgłoszenia się do Rejestru Potencjalnych Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej, które będzie możliwe podczas zbiórki krwi.
 
- Jestem przekonany, że tegoroczna wakacyjna wojewódzka akcja honorowego oddawania krwi przyczyni się do umocnienia wśród nas świadomości godności i wagi życia każdego człowieka oraz należnego mu szacunku – podkreśla wojewoda.  
 
Jak przygotować się do oddania krwi
 
Ulotka_Szpik
 
Ulotka_Krew