Wicewojewoda na spotkaniu w sprawie Wschodniej Magistrali Kolejowej

13.02.2020

W  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji Wschodniej Magistrali Kolejowej.
 
Podczas spotkania prezes Marek Kowalczyk przedstawił koncepcję „Wschodniej Magistrali Kolejowej”. Magistralę tworzy ciąg linii kolejowych: Olsztyn – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk – Białystok – Czeremcha – Siedlce – Łuków – Dęblin – Lublin – Kraśnik – Tarnobrzeg – Kolbuszowa – Rzeszów wraz z odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko – Kielce.
 
Najistotniejszym punktem spotkania było omówienie odcinka przebiegającego pomiędzy Lublinem a województwem podlaskim, który miałby wykorzystywać linię kolejową nr 30 na odcinku Lublin – Milanów oraz mającej powstać w ramach realizacji sieci połączeń z Centralnym Portem Komunikacyjnym nowej linii kolejowej nr 631 Milanów – Biała Podlaska – Fronołów.
 
- Dzięki inwestycji powinna znacząco poprawić się jakość przewozów, prędkość i punktualność pociągów, komfort podróżowania, zintegrowanie z pozostałymi środkami transportu w miastach. Jestem przekonany, że będzie to miało wpływ na zwiększenie liczby korzystających z przewozów kolejowych - mówił członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed, który był gospodarzem spotkania. Uczestniczyli  w nim również: Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski, Józef Marek Kowalczyk – prezes Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, Szczepan Niebrzegowski – starosta radzyński , Wiesław Mazurek – wójt gminy Radzyń Podlaski oraz Andrzej Figura – p.o. dyrektora Departamentu Infrastruktury i Majątku Województwa UMWL wraz z pracownikami.
 
Planowane jest ponownie spotkanie w celu wypracowania wspólnego stanowiska w ramach trwających konsultacji  projektu dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego".