Wicewojewoda uczcił urodziny marszałka Józefa Piłsudskiego

05.12.2018

151 lat temu urodził się jeden z ojców naszej niepodległości - Józef Piłsudski. Z tej okazji w Lublinie odbyły się uroczystości poświęcone jego pamięci. Wśród osób, które wspominały rocznicę znalazł się wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
W wydarzeniu wzięli również udział członkowie patriotycznych organizacji, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych, reprezentanci oświaty oraz młodzież szkolna i mieszkańcy Lublina. Organizatorem święta był Lubelski Oddział Związku Piłsudczyków, którego prezesem jest Tomasz Dyzma.
 
Obchody rozpoczęła msza święta poświęcona pamięci marszałka Piłsudskiego. Nabożeństwo odbyło się w kościele podbrygidkowskim, skąd zgromadzeni udali się na pl. Litewski. Tam, przy akompaniamencie lubelskiej orkiestry garnizonowej, odśpiewali hymn narodowy, po czym delegacje, z wicewojewodą na czele, złożyły pod pomnikiem marszałka wieńce oraz oddały hołd mężowi stanu.
 
Wicewojewoda podziękował prezesowi Dyzmie za kolejny rok pielęgnowania pamięci o wielkim Polaku. - 5 grudnia 1867 r. narodził się człowiek, który po 123 latach gorzkiej niewoli, wskrzesił Polskę. Człowiek wychowany w tradycyjnych, katolickich wartościach. Prawdziwy patriota, dla którego życiowym priorytetem stałą się walka o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Droga do wolności nie była łatwa, jednak charyzma marszałka sprawiła, że na jego wezwanie ruszały rzesze Polaków.Intelektem, zapobiegliwością i mądrością przewyższał aktywistów działających na początku ubiegłego stulecia - zaznaczył wicewojewoda.
 
***
 
Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867r. w Zułowie. W okresie zaborów był sybirakiem, jednym z organizatorów niepodległościowej Polskiej Partii Socjalistycznej, twórcą Organizacji Bojowej PPS, ruchu strzeleckiego i Polskiej Organizacji Wojskowej, a później jako Komendant I Brygady Legionów Polskich – przywódcą zbrojnej walki o wolność. Po odzyskaniu niepodległości współtworzył Wojsko Polskie, został naczelnikiem państwa, wodzem naczelnym i pierwszym marszałkiem Polski w czasie wojny polsko – bolszewickiej, w której zwycięstwo uchroniło Rzeczpospolitą i Europę przed komunizmem. W kolejnych latach II Rzeczypospolitej dwukrotnie sprawował funkcję prezesa Rady Ministrów, był ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem sił zbrojnych. W tym czasie wywarł największy wpływ na sprawy polskie.

 
Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw w Europie Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską, marszałek stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów.