Wizyta ambasadora Republiki Czeskiej w Lublinie

10.09.2020

Ambasador Republiki Czeskiej Ivan Jetřáb był gościem wojewody lubelskiego Lecha Sprawki. Spotkanie odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Była to pierwsza oficjalna wizyta dyplomaty w Lublinie. Miała charakter kurtuazyjny. Ambasadorowi towarzyszył Tibor Opĕla, I sekretarz Ambasady Republiki Czeskiej.
 
Tematem spotkania było funkcjonowanie województwa oraz współpraca wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego. Rozmawiano również o bieżącej sytuacji w Polsce i Czechach w związku z występującą pandemią koronawirusa.
 
Republika Czeska należy do najważniejszych partnerów gospodarczych Polski, a stosunki pomiędzy krajami zajmują istotne miejsce w polskiej polityce zagranicznej. Obustronna współpraca dotyczy także innych obszarów m. in. kultury, szkolnictwa i nauki.     
 
Dr Ivan Jetřáb jest zawodowym dyplomatą. W ministerstwie spraw zagranicznych zajmował się wieloma obszarami, był dyrektorem departamentu administracji wewnętrznej, departamentu Azji i Pacyfiku, departamentu Europy Południowej i Południowowschodniej, departamentu ONZ, pełnił funkcję dyrektora politycznego czy wiceministra ds. multilateralnych i bezpieczeństwa. W swojej karierze przez dwa lata pełnił również funkcję doradcy premiera ds. polityki zagranicznej.
 
W swej pracy poza granicami kraju działał najpierw w Skandynawii, w pierwszej połowie lat 90. kierował jako chargé d´affaires a.i. placówką dyplomatyczną w Norwegii. W 1997 roku został ambasadorem Republiki Czeskiej w Indiach z akredytacją również na inne kraje Azji Południowej. Od 2004 roku kierował ambasadą w Serbii i był również odpowiedzialny za stosunki z Macedonią i Czarną Górą. Później spędził prawie sześć lat na Kaukazie Południowym, gdzie pełnił misję ambasadora w Gruzji z akredytacją również dla Armenii. Obecnie kieruje pracami Ambasady Republiki Czeskiej w Polsce.