Wizyta ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy

28.07.2020

Ministrowie spraw zagranicznych: RP Jacek Czaputowicz, Republiki Litewskiej Linas Linkevičius i Ukrainy Dmytro Kułeba złożyli dzisiaj wizytę w Lublinie. Przeprowadzili rozmowy trójstronne dotyczące m.in. współpracy w ramach UE i NATO.
 
W ramach wizyty ministrowie złożyli wieniec przy pomniku Unii Lubelskiej, mieszczącym się na Placu Litewskim.  Kwiaty pod Pomnikiem złożył również wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, wspólnie z wicemarszałkiem województwa lubelskiego Zbigniewem Wojciechowskim i prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem.
 
Podczas spotkania w Lublinie przyjęta została deklaracja, w której ministrowie zwrócili uwagę na korzyści płynące z tworzenia więzi politycznych, gospodarczych, naukowych i kulturalnych, pomiędzy Polską, Litwą i Ukrainą, wskazując przy tym na wagę współpracy parlamentarnej i w dziedzinie bezpieczeństwa. Ogłoszono  powołanie Trójkąta Lubelskiego, stałej platformy współpracy trójstronnej, w ramach której przewidywane są regularne spotkania ministrów spraw zagranicznych, urzędników MSZ oraz przedstawicieli innych instytucji Polski, Litwy i Ukrainy.
 
- Dzięki wdrożeniu odpowiednich mechanizmów współpracy będziemy w stanie realizować nasze cele, jakim jest trwałem zaangażowanie w rozwój Partnerstwa Wschodniego, skuteczną walkę z pandemią koronawirusa, mocne poparcie dla europejskich i euroatlantyckich aspiracji Ukrainy, a także związków tego państwa i współpracy tego państwa z Inicjatywą Trójmorza – mówił szef polskiego MSZ.
 
- Postanowiliśmy utworzyć stanowiska oficerów łącznikowych w naszych ministerstwach. Nasi dyrektorzy będą się spotykać i być może ta współpraca będzie się rozszerzać na inne instytucje – dodał Jacek Czaputowicz.
 
Ministrowie Spraw Zagranicznych złożyli również wizytę w Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygadzie im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. Celem wizyty w LITPOLUKRBRIG było zapoznanie się z jednostką i spotkanie z jej personelem. Ministrowie omówili i podkreślili znaczenie udanej współpracy między trzema krajami oraz pięcioletniego istnienia LITPOLUKRBRIG. Zadeklarowali duże znaczenie i wagę dalszego rozwoju i współpracy w ramach Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady. Omówili ponadto strategie litewskie, polskie i ukraińskie oraz przyszłe możliwości kontynuowania trójstronnej współpracy wojskowej i działań wojskowych przez pomimo sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. Podkreślili również, że Europejska polityka sąsiedztwa jest priorytetem dla krajów i podkreślili potrzebę zapewnienia naszym sąsiadom odpowiedniego wsparcia w ramach partnerstw UE.