Wizyta w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach

17.02.2017

Państwowy Instytut Weterynaryjny jest instytucją mającą za zadanie prowadzenia badań w zakresie weterynarii ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i profilaktyki chorób zakaźnych. Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk spotkał się w siedzibie PIWet w Puławach z prof. Krzysztofem Niemczukiem, dyrektorem instytutu.
 
Na spotkaniu poruszono temat wysoce zjadliwej grypy ptaków, choroby zakaźnej której występowanie w ostatnim czasie zwiększyło się na terenie Rzeczpospolitej. Należy podkreślić, że województwo Lubelskie jest jednym z nielicznych w kraju gdzie nie wystąpiły przypadki zarażonych ptaków. Ptasia grypa jest to choroba zakaźna wywołana podtypem wirusa H5N8. Do zakażenia drobiu dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z ptactwem dzikim i kontakt pośredni przez użytkowanie zbiorników wodnych i terenów na których występuje ptactwo dzikie. Choroba rozprzestrzeniana jest w znacznym stopniu przez dzikie ptactwo co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przeniknięcia choroby na Lubelszczyznę w najbliższym okresie. Może to być spowodowane przez zwiększającą się migrację ptaków z cieplejszych krajów, między innymi z krajów Europy zachodniej do Polski.
 
Ministerstwo Rolnictwa oraz inspekcje weterynaryjne apelują aby hodowcy drobiu dołożyli wszelkich starań by zapewnić pełną bioasekuracje ptaków oraz dołożyli starań żeby uniemożliwić kontakt drobiu hodowlanego z dzikim ptactwem wędrownym mogącym przenosić wirus ptasiej grypy. Należy podkreślić, że szczep wirusa nie jest groźny dla ludzi. Nie odnotowano do tej pory ani jednego przypadku zarażenia wirusem H5N8 w związku z tym nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych odniesieniu do ludzi. Badania PIWet-PIB potwierdzają typowy profil charakterystyczny dla wirusów ptasich oraz brak cech przystosowawczych do organizmu człowieka.
 
Ptasia grypa jest to choroba zakaźna wywołana wirusem wirusem grypy typu A. Głównym rezerwuarem wysoce zjadliwej grypy ptaków są ptaki wodne, które migrując stają się zagrożeniem przeniknięcia choroby w regiony migracji. Szczególnie narażone na zachorowanie jest ptactwo związane ze środowiskiem wodnym, zwłaszcza łabędzie nieme, które padają bardzo szybko, jeśli chodzi o ptactwo wędrowne zagrażające przeniknięciem wirusa należą do niego gęsi i kaczki.
Pierwsze informacje na temat wirusa pochodzą z Azji z przełomu roku 2009/2010. W 2016 roku wirus po raz drugi pojawił się w Europie, tym razem jednak skala epidemii jest znacznie większa.
 
W rozmowie poruszony został również temat afrykańskiego pomoru świń (ASF), który według dyrektora instytutu jest pod stałą kontrolą, a choroba występuje jedynie u dzików. Od kilku miesięcy na terenie Rzeczpospolitej nie odnotowano żadnych ognisk choroby w stadach trzody chlewnej. Omówione zostały również inne potencjalne zagrożenia chorób występujących na terenach Euroazjatyckich, które są potencjalnym zagrożeniem.
 
Dyrektor zapoznał wicewojewodę z działaniami i planami inwestycyjnymi instytucji, które zwiększą bezpieczeństwo pracowników oraz Polaków i w znacznym stopniu wpłyną na oszczędności oraz przychody instytucji. Wicewojewoda wyraził uznanie dla Państwowego Instytutu Weterynarii z powodu jego innowacyjności oraz faktu, że jest jednym z najnowocześniejszych placówek tego typu w Europie i na świecie.