Wizytacja przejść granicznych w Zbereżu i Terespolu

13.05.2019

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wraz z komendantem NOSG w Chełmie płk SG Jackiem Szcząchorem, dyrektorem LOPG w Chełmie Damianem Wierakiem, dyrektorem WBiZK LUW Andrzejem Odyńcem oraz przedstawicielami służby celnej wizytowali PSG w Zbereżu i Terespolu.
 
Delegacja udała się na odcinek styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy. Komendant placówki SG w Zbereżu scharakteryzował lokalizację i warunki odprawy granicznej Zbereże – Adamczuki oraz zaprezentował sprzęt techniczny wykorzystywany przez funkcjonariuszy w ochronie granicy państwowej, a także zapoznał uczestników spotkania z problemami, z jakimi borykają się na co dzień funkcjonariusze placówki.
 
Na początku br. placówka w Zbereżu otrzymała specjalistyczne auta tzw. PJN-y. Są one wykorzystywane do ochrony wschodniej granicy kraju, będącej jednocześnie granicą zewnętrzną Unii Europejskiej. Samochodami bazowymi PJN-ów są pojazdy przystosowane do jazdy w trudnym terenie. PJN-y wyposażone są w nowoczesne kamery termowizyjne, kamery światła dziennego oraz dalmierze laserowe.
 
PSG w Terespolu obsługuje trzy przejścia graniczne: drogowe (przeznaczone dla pojazdów samochodowych i autobusów) oraz kolejowe w Terespolu, a także drogowe w Kukurykach (przeznaczone dla samochodów ciężarowych w ramach międzynarodowego kołowego transportu towarowego, połączone drogą celną o długości 5,2 km z nowoczesnym terminalem samochodowym w Koroszczynie).
 
Komendanci i przedstawiciele służby celnej odpowiedzialni za obsługę poszczególnych placówek i przejść poinformowali wizytatorów o zwiększonej wykrywalności prób przemytu oraz o wprowadzanych przez nich zmianach, które likwidują szarą strefę. Przyczynia się to do zwiększenia wpływów do budżetu państwa. Główne towary, które są już od wielu lat przemycane to alkohol i papierosy, a w ostatnim czasie bursztyn, środki ochrony roślin, farmaceutyki oraz narkotyki. Dodatkowo, poszczególne służby i instytucje odpowiedzialne za odprawy graniczne przedstawiły aktualne problemy ochrony granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego, z którymi borykają się poszczególne placówki.