Wojewódzka Rada Dialogu Rolniczego rozpoczęła działalność (wideo)

28.03.2019

W  Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie inauguracyjne Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego. Uczestniczyli w nim m.in. minister rolnictwa i rozwoju wsi  Jan Krzysztof Ardanowski, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, wicewojewoda Robert Gmitruczuk, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski i starosta lubelski Zdzisław Antoń.
 
- Inaugurujemy dzisiaj działalność Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego. Nazwaliśmy ją tak, aby działała na kształt Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jest przy WRDS zespół, który ma zajmować się rolnictwem, ale to tylko zespół. Dialog rolniczy różni się zasadniczo od dialogu społecznego w innych obszarach działalności społecznej i gospodarczej. Z panem marszałkiem Jarosławem Stawiarskim doszliśmy do wniosku, że absolutnie konieczne jest powołanie takiej rady, w skład której będą wchodzić przedstawiciele wojewody, na czele z panem wicewojewodą i przedstawicielem pana marszałka, a także przedstawicielami wszystkich organizacji związkowych i rolniczych działających w województwie lubelskim, samorządu rolniczego Lubelskiej Izby Rolniczej, oraz wszystkich służb rolnych. To wszystko po to, aby co najmniej raz na dwa miesiące, a jeśli będzie taka potrzeba, to częściej, spotykać się i debatować na temat bieżących problemów w rolnictwie, bo jest to bardzo dynamiczna płaszczyzna życia społecznego i gospodarczego – mówił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Wideo z wystąpienia wojewody https://www.youtube.com/watch?v=fEPP_7M-ppI
 
Do zadań Rady będzie należeć w szczególności:  identyfikowanie oraz zgłaszanie wojewodzie lubelskiemu bieżących problemów dotyczących wsi i rolnictwa,  podejmowanie działań zmierzających do łagodzenia i rozstrzygnięcia problemów w zakresie rolnictwa na terenie województwa lubelskiego - w uzgodnieniu z wojewodą lubelskim, przedstawianie możliwych sposobów rozstrzygania sporów oraz rozwiązywania istotnych problemów wsi i rolnictwa,  wspieranie procesów stabilizujących rynki rolne, podejmowanie uchwał, wypracowywanie stanowisk i wniosków z posiedzeń Rady oraz ich przekazywanie właściwym organom, a także monitorowanie i wspieranie działań rozwojowych dotyczących wsi i rolnictwa na terenie województwa lubelskiego.
 
Podczas spotkania wojewoda Czarnek wraz z ministrem Ardanowskim wręczyli akty powołania członkom Wojewódzkiej Rady Dialogu Rolniczego. Rada liczy 25 członków. Funkcję przewodniczącego będzie pełnił wicewojewoda Gmitruczuk, z kolei wiceprzewodniczącą będzie Ewa Szałachwiej, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
 
- Zostaliście państwo członkami Rady Dialogu Rolniczego, żeby na bieżącą prowadzić dialog rolniczy. Jesteśmy po to, aby powiedzieć, gdzie jest problem, jakie wspólnie razem widzimy rozwiązania tego problemu. Taka jest idea WRDR. Jestem przekonany, że ta formuła współpracy wszystkich, którzy w województwie zajmują się rolnictwem będzie dla rolnictwa pomocna. Jesteśmy po to, żeby pomagać w rozwiązywaniu problemów polskiej wsi i polskiego rolnictwa – podkreślił wojewoda.
 
 
                                                                                                              ***
 
Wojewódzka Rada Dialogu Rolniczego Województwa Lubelskiego
 

 1. Wicewojewoda Lubelski - Robert Gmitruczuk – PRZEWODNICZĄCY RADY,
 2. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Ewa Szałachwiej – WICEPRZEWODNICZĄCA RADY
 3. Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej - Gustaw Jędrejek
 4. Starszy Strażnik Państwowej Straży Łowieckiej w Lublinie - Grzegorz Flor
 5. Kierownik Oddziału Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
  w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie - Joanna Kamińska
 6. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie - Kazimiera Wójtowicz
 7. Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie – Kazimierz Choma
 8. Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej - Kazimierz Mareczka
 9. Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - Małgorzata Skwarek
 10. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Lublinie - Marcin Montusiewicz
 11. Zastępca Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Michał Bętkowski
 12. Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie - Mirosław Sawicki
 13. Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - Paweł Piotrowski
 14. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie-  Piotr Mróz
 15. Kierownik Wydziału Nadzoru Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie - Piotr Szczerba
 16. Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego  w Białej Podlaskiej - Roman Laszuk
 17. Wiceprzewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych ”Solidarność” - Sławomir Ziętek
 18. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Teresa Wyłupek
 19. Dyrektor Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - Tomasz Chwostek
 20. Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Dyrektor Zakładów w Motyczu i Poniatowej - Dział Handlu – Tomasz Solis
 21. Zastępca Dyrektora Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ds. Rozwoju Doradztwa w Końskowoli - Waldemar Banach
 22. Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego  Związku Łowieckiego w Zamościu - Wojciech Adamczyk
 23. Członek Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie - Wojciech Maruszak
 24. Członek Zarządu Rady Wojewódzkiej Związku Zawodowego Rolników ”Samoobrona” - Wiesława Goluch
 25. Członek Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, Wiceprezes Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych - Zbigniew Górski