Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zaopiniowała KSRR 2030

15.03.2019

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek przewodniczył kolejnemu posiedzeniu plenarnemu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.
 
Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące zamówień publicznych i  przyjęte uchwały w sprawach: składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych i składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 
Przedstawiona została też opinia w sprawie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.  KSRR jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 roku. Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne dla zapewnienia udziału samorządów wszystkich szczebli w polityce regionalnej.
 
Posiedzenie było okazją do wręczenia aktu powołania nowemu członkowi Rady. Został nim Artur Garbacz – przedstawiciel Forum Związków Zawodowych.
 
                                                                                                   ***
 
Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego tworzą cztery strony: samorządowa, rządowa, pracowników i pracodawców. Do zadań Rady należy m.in. budowanie relacji, porozumienia pomiędzy stroną pracodawców, pracobiorców, strony rządowej i samorządowej, łączenie i godzenie interesów różnych grup społecznych, ale również podejmowanie wszelkich form negocjacji, konsultacji jak również zwykłej wymiany informacji.