Wojewódzkie obchody Święta Policji w Parczewie

14.07.2017

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk wzięli udział w wojewódzkich obchodach Święta Policji w Parczewie. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. w Bazylice Mniejszej pw. św. Jana Chrzciciela.
 
Po Eucharystii nastąpiło przejście na plac przed Bazyliką – tam po wprowadzeniu asysty honorowej i pododdziałów towarzyszących z pocztami sztandarowymi rozpoczął się uroczysty apel.  Po podniesieniu  flagi państwowej i odegraniu hymnu  RP wszystkich gości powitał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej. 
 
Podczas uroczystości odbył się ceremoniał wręczenia sztandaru. Z rąk sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  Sebastiana Chwałka sztandar przyjął Komendant Powiatowy Policji w Parczewie mł. ins. Krzysztof Kozyra.
 
Wcześniej wojewoda Czarnek i inni zaproszeni goście wbili gwoździe honorowe i złożyli podpisy honorowe w księdze pamiątkowej sztandaru.
 
Uroczystość była okazją do przekazania odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne. Medale za Zasługi dla Policji” zostały wręczone przez Sebastiana Chwałka sekretarza stanu w MSWiA w asyście wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka i komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Pawła Dobrodzieja.
 
Po tej ceremonii głos zabrali zebrani goście, w tym wojewoda Czarnek.
 
– Chcę pogratulować parczewskiej policji tego wspaniałego sztandaru, który symbolizuje wartości, które leżą u podstaw Państwa codziennej pracy (...) W imieniu swoim i wicewojewody Gmitruczuka chcę serdecznie podziękować. Jako osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w województwie jesteśmy absolutnie spokojni każdego dnia, bo wiemy, że mamy do czynienia z bardzo profesjonalną formacją, bardzo profesjonalnymi funkcjonariuszami oddanymi swojej pracy, swojej służbie – powiedział wojewoda. Pogratulował także wyróżniających się na tle kraju wyników uzyskiwanych przez policjantów z Lubelskiego. Przypomniał, że w ostatnim czasie udało się przywrócić na mapę województwa trzy posterunki policji: w Suścu, Fajsławicach i Ulhówku. Dzięki temu policja przybliżyła się do mieszkańców umacniając stan bezpieczeństwa, zaznaczył wojewoda.
 
Złożenie meldunku i defilada pododdziałów zakończyły uroczysty apel.