Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej

15.10.2020

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wspólnie z lubelskim kuratorem oświaty Teresą Misiuk wręczyli nauczycielom lubelskiej oświaty zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu odznaczenia, medale i nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wojewódzkie obchody odbyły się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
 
Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, wojewoda i kurator oświaty wręczyli pięć Brązowych Krzyży Zasługi, a za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medale za Długoletnią Służbę: jeden Złoty, jeden Srebrny i jeden Brązowy. Podczas uroczystości wojewoda lubelski wręczył także Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, a także - w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej - Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty . Wyróżnienia przyznano postanowieniami prezydenta RP, ministra edukacji narodowej i lubelskiego kuratora oświaty.
 
- Albert Einstein powiedział: „Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości”. Zdaję sobie z tego sprawę, że niewielki procent naszych uczniów, to są kandydaci na Einsteinów. Tak naprawdę sugerowanie zachowań takich jak Einstein uczniom nie do końca jest dobre, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób on traktował szkołę. Natomiast, jeśli dałoby się osiągnąć te cele, które wybrzmiały w tym cytacie, to oznacza wielki sukces nauczyciela, całej szkoły. Biorąc pod uwagę warunki pracy, w jakich dzisiejsza szkoła funkcjonuje chciałbym wszystkim pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym, dyrektorom, nauczycielom podziękować za to, że stworzyliście warunki do osiągania takich celów, a równocześnie, że poprzez swoją aktywną pracę doprowadzacie w realny sposób do realizowania tych celów. Życzę, by jak najszybciej ustąpiły trudne uwarunkowania pracy, powrotu do tej najlepszej formy kształcenia – swobodnego i bezpośredniego kontaktu z wychowankiem. Tylko to współdziałanie gwarantuje osiągnięcie najwyższych celów. Uczniom życzę, by wynikiem ich procesu kształcenia i wychowania były te uczucia, o których mówił Einstein, by traktowali szkołę i zdobytą wiedzę, jako źródło radości – mówił wojewoda lubelski.
 
Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej z uwagi na panującą sytuację epidemiczną miały charakter symboliczny. Dlatego wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i nagrody tylko grupie reprezentującej wszystkich nauczycieli. Wręczenie przyznanych w 2020 roku odznaczeń państwowych i resortowych odbędzie się w innym terminie, a dyplomy przyznanych nauczycielom nagród zostaną przekazane poprzez dyrektorów szkół i placówek. Pełna lista wyróżnionych znajduje się na stronie Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Lublinie.
 
- Z grona blisko 500 osób spotykamy się w gronie kilkunastu osób. To na Wasze ręce, Was tu obecnych, obejmując wszystkich dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty w województwie lubelskim, składam wielkie wyrazy uznania i szacunku. Gratuluję wszystkim uhonorowanym i wyróżnionym życząc, by czas pracy dla ucznia i z uczniem, był dla Państwa źródłem osobistej satysfakcji i zadowolenia. Życzę zdrowia i tego, byście patrząc po latach na swoich uczniów mieli przeświadczenie, że dobrze wywiązaliście się ze swojej roli – podkreśliła Teresa Misiuk.
 
W imieniu osób wyróżnionych głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie Marian Klimczak. – Pragnę serdecznie podziękować za wszystkie wyróżnienia. One są dowodem dostrzegania i doceniania zadań, jakie realizujemy jako nauczyciele. Te wyróżnienia i nagrody są radością, zaszczytem i motywacją do dalszej pracy. Dziękuję w imieniu wszystkich nauczycieli za życzenia i wszystkie ciepłe słowa – mówił.
 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka skierował list z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów, nauczycieli, i pracowników oświaty województwa lubelskiego. - Zdaję sobie sprawę z iloma problemami na co dzień borykają się dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych. Mam również świadomość, jak dużym wyzwaniem stojącym obecnie przed systemem oświaty jest zapewnienie jak najskuteczniejszej ochrony dla dzieci i młodzieży przed pandemią COVID-19. Nie mam wątpliwości, że codzienny nauczycielski trud i odpowiedzialność jaka na Państwu spoczywa w tak trudnym dla nas wszystkich czasie, są godne najwyższego uznania. Jestem głęboko przekonany, że dzięki wspólnej pracy, zaangażowaniu oraz dojrzałej postawie instytucji oświatowych i nauczycieli, lubelska edukacja sprosta temu wyzwaniu. Wszystkim pracownikom oświaty życzę wielu sukcesów i zadowolenia z pracy, wdzięczności wychowanków i rodziców oraz nieustającego społecznego uznania dla wykonywanego zawodu. Wszystkim nauczycielom i uczniom życzę satysfakcjonujących obie strony efektów wspólnej pracy – napisał m.in. wojewoda.