Wojewoda Czarnek gościem „To nas dotyczy” TVP 3 Lublin

08.02.2019

- Sytuacja wydaje się, mimo wszystko, dość nieoczekiwana, bo na swoim filmie na you tubie apelowałem, byśmy nie promowali zboczeń, dewiacji i wynaturzeń, a promowali zdrową rodzinę, opartą na małżeństwie kobiety i mężczyzny– tak wojewoda  lubelski Przemysław Czarnek komentował ostatni wyrok sądu w sprawie wypowiedzi dotyczącej tzw. marszu równości.
 
Sąd apelacyjny nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy o zniesławienie przez sąd I instancji. – Jeżeli ktoś za mało zgromadził materiałów przy akcie oskarżenia, to  chyba nie ja, tylko środowiska LGBT – tłumaczył wojewoda.– Będę się stawiał na kolejne rozprawy, by bronić swojej wolności wypowiedzi i wolności poglądów – zapewniał Przemysław Czarnek w programie „To nas dotyczy” TVP 3 Lublin.
 
Rozmawiano także o obchodach Europejskiego Dnia Numeru 112 w Lublinie. Od wielu lat trwa udoskonalanie systemu powiadamiania, który jest istotnym ogniwem przy niesieniu pomocy w nagłych wypadkach.
 
- Dzisiaj numer 112 to jest podstawowy numer alarmowy. Kiedy cokolwiek się dzieje wybieramy numer 112. Co więcej, od sierpnia ubiegłego roku CPR, które funkcjonuje w ramach Wydziału  Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, przejęło numer 997. Dzisiaj, wybierając tren numer dodzwaniamy się do operatora CPR-u, a nie na policję. Nie da się skutecznie uruchomić karetki pogotowia, straży pożarnej i policji bez kontaktu z operatorem CPR-u – stwierdził.
 
Wojewoda Czarnek dziękował za pracę wszystkim pracownikom. Chwalił kierownika centrum Jarosława Szymczyka, jego zastępcę Mariusza Kucharka oraz absolutny profesjonalizm całej obsady. – Znakomite wykształcenie oraz zdolności psychologiczne operatorów są podstawą bezpieczeństwa województwa lubelskiego – zaznaczył.
 
Sprawne działanie załogi docenił także komendant policji Robert Szewc, który zauważył, że przejęcie  numeru 997 przez CPR w żaden sposób nie wpłynęło na czas reakcji policji na zdarzenie. Obecnie wynosi on nieco ponad 8 min. od zgłoszenia i należy do jednych z lepszych wyników w Polsce.
 
Mówiono także o działaniach nad poprawą warunków pracy pracowników CPR, w tym  podwyżce wynagrodzeń.
 
Wspominając zmarłego premiera Jana Olszewskiego wojewoda powiedział, że był to „mąż stanu, człowiek do szpiku kości uczciwy”.– Polityka dla niego była działaniem na rzecz dobra wspólnego,  dla niego polityka kojarzyła się z pełną odwagą i odpowiedzialnością za to co robi, nawet jeśli to co robi było niepopularne, albo to co mówi nie spotykało się z poklaskiem szerokich rzesz społeczeństwa. Polityka była dla niego związana z moralnością i prawdą, która w polityce jest szczególnie ważna. Bez takich ludzi nie bylibyśmy w tym miejscu – podkreślił wojewoda Czarnek.
 
W programie poruszono także temat organizacji akcji „Wolni – Niewolni” mającej pomóc ofiarom bestialskiego handlu ludźmi w Kenii i  Afryce. Z Lubelszczyzny pochodzi Radosław Malinowski, konsultant organizacji międzynarodowych ds. problemu handlu ludźmi i dyrektor organizacji Haart Kenya, który jest zaangażowany w pomoc ofiarom tego procederu w Afryce.
 
Potrzeba ogromnych środków, żeby pomagać ofiarom handlu ludźmi. W Kenii nie ma publicznego systemu opieki zdrowotnej, stąd pomoc każdej ofierze handlu ludźmi, a są to ludzie zdewastowani fizycznie i psychicznie, i to w bardzo młodym wieku, wymaga ogromnych nakładów –mówił wojewoda.