Wojewoda Czarnek, RODM i PKWP razem na rzecz ofiar handlu ludźmi

25.01.2019

 - Dziękuję państwu za przybycie na uroczystość inaugurującą akcję „Wolni-Niewolni”, która ma przynieść w perspektywie kilku miesięcy wsparcie dla Radka Malinowskiego i jego fundacji HAART Kenya. Pomaga w tym przedsięwzięciu również stowarzyszenie papieskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie (PKWP). Ta akcja ma uświadomić nam, mieszkańcom raju na ziemi, bo w porównaniu z tym co dzieje się na świecie, Polska, Europa, ta część świata, to raj na ziemi, ma nam uświadomić, że niewolnictwo to nie kwestia historii, że nie skończyło się wraz z wojną secesyjną, że jest to potężny problem XXI wieku. Jest to 40 mln ofiar ludzi, którzy są po prostu przedmiotem handlu – ze względu na prostytucję, na pracę niewolniczą, na handel organami – są to rzeczy, które w głowie się nie mieszczą. Dobrze, żebyśmy my uświadomili sobie, że to jest problem naszych braci i sióstr mieszkających na tej samej ziemi – mówił wojewoda.
 
W inauguracji kampanii wzięli udział m.in. JE abp Stanisław Budzik, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, założyciel fundacji HAART Kenia Radosław Malinowski i ks. Paweł Antosiak  (PKWP). Współpomysłodawcami akcji są Radosław Malinowski i wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Kampanię organizują Lubelski Urząd Wojewódzki, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej i papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Podczas inauguracji odbyła się licytacja rękodzieł pochodzących z Kenii, a także został zaprezentowany repertuar zespołu Młode Djembe. 
 
Cała kampania będzie trwała sześć́ miesięcy - od stycznia do czerwca 2019 r.  Celem kampanii jest zebranie pieniędzy potrzebnych do uratowania i rehabilitacji dzieci i osób dorosłych - ofiar handlu ludźmi w Afryce. Zebrane fundusze będą przekazane dla organizacji HAART Kenya i pozwolą̨ powrócić ofiarom handlu ludźmi do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Środki finansowe zostaną wykorzystane przede wszystkim na opiekę̨ medyczną, pomoc prawną oraz psychologiczną oraz zapewnią edukację dla dzieci, oraz szkolenia zawodowe dla dorosłych ofiar tego procederu. Bez intensywnej pomocy ofiary zazwyczaj po raz kolejny stają się̨ niewolnikami (sprzedanymi przez inne grupy przestępcze), więc zebrane fundusze pomogą̨ w przywróceniu im wolności oraz szansy na godne życie. Kampanię wspiera między innymi papież̇ Franciszek.
 
HAART Kenya jest organizacją założoną w 2010 roku przez grupę̨ misjonarzy i aktywistów społecznych pod kierownictwem Radosława Malinowskiego – Polaka, który od 14 lat mieszka i pracuje w Afryce. Misją organizacji jest niesienie pomocy ofiarom niewolnictwa w Afryce Wschodniej. Jako jedna z niewielu kompleksowo zajmuje się̨ przeciwdziałaniem temu procederowi poprzez działanie pośród najbardziej zagrożonych niewolnictwem grup społecznych oraz niesieniem pomocy jego ofiarom. Więcej na temat HAART Kenya na: www.haartkenya.org