Wojewoda, kurator oświaty i pracodawcy będą promować szkolnictwo zawodowe

13.02.2018

 
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami pracodawców województwa lubelskiego, m.in. spółek Skarbu Państwa i organizacji pracodawców.
 
Spotkanie poświęcone było wspólnym wysiłkom na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim. Podczas spotkania dyskutowano na temat  treści deklaracji o zaplanowaniu i zrealizowaniu kampanii promocyjnej adresowanej do młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze swojej przyszłej ścieżki zawodowej.
 
- Kampania społeczna jest potrzebna i musi być zakrojona na szeroką skalę. Trzeba wykorzystywać te doświadczenia, które, m.in. pracodawcy nam przekazują. Wszystko po to, żeby odwrócić to, co jest niekorzystne dla przyszłości młodzieży. 52% uczniów uczy się w liceach ogólnokształcących, które nie sytuują dobrze na rynku pracy młodych ludzi, którzy szukają konkretnego zatrudnienia – podkreśla  wojewoda Czarnek.
 
Podczas spotkania podpisana została deklaracja pracodawców oraz wojewody lubelskiego wraz z lubelskim kuratorem oświaty dotycząca promocji kształcenia zawodowego w województwie lubelskim.
 
- Deklaracja już sama w sobie będzie formą promocji szkolnictwa zawodowego. Wraz z panią kurator przekażemy kopię tej deklaracji do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Chcemy, aby ta deklaracja była dostępna dla wszystkich nauczycieli, uczniów, a nade wszystko rodziców i rad rodziców w tych szkołach. Żeby pokazać, że jest realne i bezpośrednie zainteresowanie pracodawców ziemi lubelskiej kształceniem młodych elit fachowców, których brakuje dzisiaj na rynku pracy w województwie lubelskim. Rynek pracy w województwie rozwija się dynamicznie. Chcemy pokazać uczniom Lubelszczyzny, że w perspektywie kilku lat mogą zdobyć zawód, dyplom, dokument potwierdzający ich umiejętności i pracę na Lubelszczyźnie, bez konieczności wyjazdu za granicę. To wymaga ich decyzji o kształceniu się w szkołach branżowych – dodał wojewoda Czarnek.
 
 
***
 
 
Deklarację podpisali: rzecznik PGE Dystrybucja S.A. Adam Rafalski, dyrektor oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie Dariusz Dumkiewicz, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. Stanisław Misterek, dyrektor ds. personalnych fabryki Cukierków Pszczółka Józef Sidor, przewodniczący społecznej rady ds. przedsiębiorczości przy wojewodzie lubelskim Marek Juryski, przedstawiciel Pracodawców  Ziemi Lubelskiej Marcin Kusiak. Szereg innych podmiotów zapowiedziało podpisanie deklaracji w najbliższym czasie.