Wojewoda lubelski: „To nie przejaw kurtuazji, a autentyczne podziękowanie”

29.06.2022

FOTOREPORTAŻ Z WYDARZENIA 
 
- Przy tej globalnej niewiedzy, z czym możemy się spotkać, sytuacja wymagała niejednokrotnie pójścia na całość, niezależnie od okoliczności. Już w lutym 2020 r. tak to się zaczęło. To dzisiejsze spotkanie, nie jest przejawem kurtuazji – to autentyczne podziękowanie dla części osób i podmiotów, które walczyły z koronawirusem. Wybraliśmy tę część podmiotów i osób, które w przestrzeni publicznej w szczególny sposób były obserwowane i identyfikowane z poszczególnymi działaniami w walce z koronawirusem – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka podczas uroczystości uhonorowania osób i instytucji czynnie zaangażowanych w dotychczasową walkę z pandemią wirusa SARS-CoV-2 w województwie lubelskim. Spotkanie odbyło się w Zintegrowanym Interdyscyplinarnym Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie.
 
W dowód uznania za poświęcenie i codzienny trud w pełnieniu powierzonych obowiązków wynikających z sytuacji kryzysowej Lech Sprawka wręczył statuetki i Dyplomy Uznania Wojewody Lubelskiego z Medalem. W ten symboliczny sposób podziękował za ponad dwa lata pracy m.in. wszystkim pracownikom służby zdrowia wręczając statuetki na ręce dyrektorów i przedstawicieli szpitali oraz organom prowadzącym, przedstawicielom inspekcji sanitarnych, laboratoriów, stacji pogotowia ratunkowego, NFZ, służb mundurowych, a także konsultantom wojewódzkim, przedstawicielom mediów i pracownikom Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zaznaczając, że COVID-19 nadal istnieje, a obecna sytuacja to jedynie „okienko COVID-owe”. Uzasadniając swoją decyzję o przyznaniu konkretnych wyróżnień od początku nakreślił to, czego doświadczyliśmy od 2020 r.
 
- Rozpoczynamy od badań, które na początku pandemii nie były wykonywane w Lublinie, próbki jechały do Warszawy. Najpierw było laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, później w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Późnej pojawia się Vitagenum, Uniwersytet Medyczny i rozwój kolejnych laboratoriów. Te pierwsze zadania to głównie inspekcja sanitarna, to identyfikacja w formie dochodzeń epidemiologicznych osób z kontaktu, kierowanie do kwarantanny, do izolacji. To cały system pobierania wymazów zarówno w początkowej fazie, ale również później rozwój sieci, drive-thru, punktów w poszczególnych szpitalach. Kolejne wyzwania to transport osób zakażonych i podejrzanych o zakażenie, cały system ratownictwa medycznego, który pełnił dwutorową rolę, bo i tą związaną z COVID-em i również w stosunku pacjentów niezakażonych, czyli karetki systemowe. W szpitalach tworzony triaż, łóżka izolacyjno-obserwacyjne, rozwijanie sieci szpitali z oddziałami COVID-owymi, uwzględniającymi specyfikę niektórych schorzeń, duże problemy z zabezpieczeniem chorych psychicznie, osłona oddziałów onkologicznych, ale równocześnie wielka potrzeba zabezpieczenia odpowiedniej ilości łóżek. Były takie momenty, kiedy w systemie COVID-owym było około 2,5 tys. łóżek. To jest ponad 1/3 liczby wszystkich łóżek w całym systemie lecznictwa szpitalnego w województwie lubelskim. To dylematy przy wyborze szpitala jednoimiennego, to w późniejszej perspektywie budowa szpitala tymczasowego, to decyzje o przekształceniu całkowicie w szpital COVID-owy szpitala MSWIA. To również różne działania realizowane na poziomie POZ, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Również to, co towarzyszyło obsłudze osób w kwarantannie i w izolacji, to nie tylko szpitale, ale i ośrodki kwarantanny instytucjonalnej, izolatoria, pomoc i obsługa i kontrola osób będących w kwarantannie. W szczytowym okresie mieliśmy w II fali danego dnia ponad 18 tys. aktywnych przypadków zakażenia. Kiedy tworzyliśmy infrastrukturę m.in. na potrzeby triażu słynne ćwiczenia z rozkładania namiotów przez PSP, przy szpitalu Jana Bożego. A więc też mnóstwo tego typu przedsięwzięć. Były to momenty nieprawdopodobnych emocji takich, które sprawiały, że następowała ugruntowująca się współpraca poszczególnych podmiotów z różnych sfer. Później doszły kolejne zadania, np. zadania związane z procesem szczepień, tworzenie punktów szczepień – ponad 460 w skali województwa, to transport organizowany przez OSP. To tylko fragment katalogu zadań realizowanych w tym czasie – dodał wojewoda lubelski.
 
- To, co Pan wojewoda powiedział rzeczywiście było naszym udziałem od początku tych niezwykle trudnych chwil. Musieliśmy zetknąć się z tak trudną rzeczywistością – organizacją pewnego ładu, bo ilość przedstawicieli różnych instytucji uzmysławia nam jak trudno było opanować te problemy. W realizacji bardzo ważnych celów pomógł nam wojewoda. Przypomnijmy sobie trudne sytuacje. Stawały nam SOR-y, trzeba było niezwykle intensywnie działać, by podołać tym wszystkim trudnym sytuacjom. Pan to uczynił. Za to, w imieniu mojej społeczności akademickiej – dziękuję. Nawiązanie do preambuły Konstytucji RP, która mówi o trosce o dobro, przyszłość naszej Ojczyzny odnosi się do osoby, która przez nami stoi – wojewody – mówił obecny na uroczystości rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska, który odebrał wyróżnienie dla uczelni.
 
Spotkanie było okazją do podsumowań. Wojewoda Lech Sprawka omówił dane dotyczące potwierdzonych nowych zakażeń w województwie lubelskim na przestrzeni IV fal koronawirusa.
 
- Pierwszej fali tak naprawdę nie było, bo czym jest maksymalna liczba nowych zakażeń danego dnia w marcu 2020 r. kiedy było 18 zakażeń. A liczba wszystkich zakażeń w marcu to było 114. W kwietniu było podobnie – maksymalnie 25 dziennie, a w ciągu całego miesiąca 199. Razem przez te dwa miesiące było około 330 osób zakażonych. Ale już druga fala – postęp znaczący. Bo 1 listopada bijemy rekord – 1768 zakażeń. W III fali liczba rekordowa zakażeń – 1314. Fala IV to kolejny rekord. 11 listopada mieliśmy 2123 zakażenia. Absolutny rekord to wiosna tego roku. 2 lutego - 3691 nowych zakażeń. W całym okresie pandemii mieliśmy 7700 zgonów i około 300 tys. potwierdzonych przypadków zakażeń – dodał wojewoda lubelski.
 
- Po ponad dwóch latach od ogłoszenia pandemii koronawirusa stwierdzenie, że sytuacja epidemiologiczna na świecie wywarła niebagatelny wpływ na kształt naszego życia niemal we wszystkich jego aspektach wydaje się truizmem. Z jej gospodarczymi, ekonomicznymi, przede wszystkim zaś zdrowotnymi i społeczno-emocjonalnymi konsekwencjami będziemy się mierzyć najprawdopodobniej jeszcze przez długie lata. Długotrwały okres izolacji wpłynął nie tylko na jednostki, ale na całe społeczeństwa. Dotkliwie nas doświadczył, stawiając wyzwania, jakie nigdy dotąd nie były naszym udziałem. Tym bardziej doceniam fakt, że władze województwa lubelskiego postanowiły uhonorować i w specjalny sposób wyróżnić osoby oraz instytucje, które były szczególnie zaangażowane w zapobieganie i przeciwdziałanie w rozprzestrzenianie się wirusa. Państwa postawa zasługuje na słowa najwyższego uznania – napisał w liście skierowanym do uczestników uroczystości minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Słowo ministra odczytał Bartosz Janik, pełnomocnik MEiN ds. edukacji obywatelskiej.
 
***
 
- Dotyczy to pacjenta w sile wieku, przebywa w tej chwili w szpitalu w Bełżycach. Pragnę jeszcze dodać, że najbliżsi członkowie rodziny transportowani są do Lublina. Wśród tych członków rodziny jest prawdopodobnie osoba, która jest nosicielem. Związane to było z jej pobytem na terenie Włoch. Ta osoba będzie izolowana na oddziale zakaźnym Szpitala Klinicznego PSK1. Będą pobrane również próbki dwóch pozostałych członków rodziny, w celu tych próbek i podjęcia dalszych decyzji dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się - mówił 10 marca 2020 r. wojewoda lubelski podczas konferencji prasowej, kiedy potwierdzony został pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem, wywołującym SARS- CoV-2 na terenie województwa lubelskiego.
 
6 maja 2022 r. minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o zniesieniu stanu epidemii w Polsce. Obecnie obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.
 
 
 
 
Pełny fotoreportaż z uroczystości zostanie opublikowany w późniejszym terminie.